Afval bij activiteiten van verenigingen

De gemeente voorziet voor haar inwoners ruime mogelijkheden om afval selectief in te zamelen. Ook bij evenementen/activiteiten georganiseerd door de gemeente of door verenigingen wil de gemeente de bevolking extra sensibiliseren om afval te sorteren. Verenigingen of organisatoren kunnen bij de gemeente gratis containers aanvragen om op hun activiteit de volgende afvalstromen selectief in te zamelen: glas, papier en karton, PMD.
Wie containers wil aanvragen dient ons het ingevuld aanvraagformulier te bezorgen. De aanvraag dient ons te bereiken minstens 10 dagen voor het evenement.

Ook voor het restafval op evenementen/activiteiten is er een regeling uitgewerkt. Zo kan je voor activiteiten grijze zakken, voorzien van een speciale sticker, aankopen op het gemeentehuis. De zak met sticker kost € 1,60. Deze prijs is bepaald aan de hand van het Diftar-tarief en het gemiddelde gewicht van een volle huisvuilzak, namelijk 8 kg.

Het gemeentepersoneel komt na de evenementen/activiteiten deze zakken (en containers) terug ophalen.


             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory