Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Adviesraden  /  Land- en tuinbouwadviesraad

Land- en tuinbouwadviesraad

Oprichting en statuten


De oprichting en de statuten van de gemeentelijke land- en tuinbouwadviesraad werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 27/10/2022. Je kan ze hier raadplegen.

Voorstelling van de raad


De land- en tuinbouwadviesraad adviseert de gemeente over het gemeentelijk landbouwbeleid. Zij beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de landbouw in Zwalm. De land- en tuinbouwadviesraad behartigt de belangen van de land- en tuinbouwers op gemeentelijk vlak, in open samenwerking met alle land- en tuinbouwers, landbouwgerelateerde bedrijven, deskundige raadgevers en het gemeentebestuur.
In de land- en tuinbouwadviesraad zitten personen die in hoofd- of bijberoep een werkzaamheid uitoefenen die gedefinieerd kan worden als behorende tot de agrarische en para-agrarische sector en afgevaardigden van verenigingen, organisaties en instellingen die een regelmatige activiteit of werkzaamheid hebben tot agrarische en para-agrarische sectoren op Zwalms grondgebied.

Verslagen van de raad