Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Nieuws  /  Evenement gepland tijdens de Ronde van Vlaanderen?

Evenement gepland tijdens de Ronde van Vlaanderen?

Op zondag 2 april 2023 doorkruist de Ronde Van Vlaanderen het grondgebied van onze gemeente. Om zowel de veiligheid van de toeschouwers als het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen, nemen we bijkomende maatregelen. Daarvoor is het noodzakelijk om een zicht te hebben op de randactiviteiten.

Onder randactiviteiten wordt verstaan: iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die georganiseerd wordt naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor
Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen voor Elite”. Die activiteit wordt georganiseerd in een besloten plaats maar is voor iedereen vrij toegankelijk, hetzij gratis, hetzij tegen betaling, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een
uitnodiging.

Organiseer je zo’n activiteit? Dan dien je dit ten laatste op 10 februari 2023 te melden via evenementen@zwalm.be of 055 49 91 91.

De melding dient volgende gegevens te bevatten:
• De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator.
• Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon: benaming, rechtsvorm, adres van de hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/ of beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen.
• De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is, met een raming van het aantal genodigden.
• De exacte locatie waar de activiteit zal plaatsvinden.
• De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang…) die worden voorzien.
• De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, sfeerbeheerders, ….) die zullen worden getroffen. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.