Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Nieuws  /  Landbouwadviesraad

Landbouwadviesraad

Tijdens de gemeenteraad van eind oktober werd beslist om in 2023 een gemeentelijke landbouwadviesraad op te richten. De landbouwadviesraad moet een belangrijke betrokken partij vormen in het creëren van een draagvlak voor het gemeentelijk beleid en behartigt de belangen van de land- en tuinbouwers op gemeentelijk vlak, in een open samenwerking. De landbouwadviesraad kan advies verlenen over alle problemen die op gemeentelijk vlak rechtstreeks de land- en tuinbouw aanbelangen.

De adviesraad is samengesteld uit leden die als hoofd- of bijberoep een werkzaamheid uitoefenen die gedefinieerd kan worden als behorende tot de agrarische of para-agrarische sector. Of personen afgevaardigd door verenigingen, organisaties en instellingen met een regelmatige activiteit of werkzaamheid behorende tot de agrarische en para-agrarische sector, op Zwalms grondgebied.

Interesse om lid te worden? Stel je dan zeker kandidaat. Alle informatie en voorwaarden voor lidmaatschap kan je hier terugvinden.

Stuur jouw kandidatuur met gegevens (naam, contactgegevens, beroep) én motivatie op naar milieu@zwalm.be voor 6 februari 2023.