Conformiteitsattest

Een conformiteitsattest is een document dat bewijst dat de woning die verhuurd wordt, conform de Vlaamse Wetgeving is. Je leest hier wat zo'n conformiteitsattest nu precies inhoudt, hoe de procedure verloopt en wat de voorwaarden zijn.
 
In onze gemeente zal het conformiteitsattest vanaf 2022 gefaseerd worden ingevoerd. Concreet houdt dat in dat voor elke woning die (op)nieuw verhuurd wordt, te huur of ter beschikking gesteld wordt als hoofdverblijfplaats of met het oog op huisvesting van één of meer studenten een geldig conformiteitsattest moet kunnen worden voorgelegd. Daarbij wordt rekening gehouden met het kadastraal bouwjaar van de woning.
 
  • Vanaf 1 januari 2022 voor woningen met kadastraal bouwjaar voor 1974
  • vanaf 1 januari 2024 voor woningen met kadastraal bouwjaar voor 1996
  • vanaf 1 januari 2026 voor alle woningen, ongeacht de ouderdom van de woning
 
De controles gebeuren door een onafhankelijke instantie in opdracht van het lokaal bestuur. Wanneer de woning wordt goedgekeurd, ontvangt de verhuurder een conformiteitsattest van de burgemeester dat bij de plaatsbeschrijving dient te worden gevoegd en integraal deel zal uitmaken van de huurovereenkomst. Is de woning niet conform, dan zal de eigenaar worden aangemaand om de woning eerst in orde te zetten en dan pas te verhuren. 
 
Het kostendekkend tarief voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest bedraagt 62,50 euro (meer info). Het attest zal een geldigheidsduur van 10 jaar hebben, maar dit kan in een aantal gevallen beperkt worden. Zo wordt de geldigheid bijvoorbeeld beperkt tot 5 jaar, als de woning gebreken vertoont die betrekking hebben op vochtschade. Lees hier meer over de beperking van de geldigheidsduur.
 

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory