Coronasteun voor erkende verenigingen

De coronacrisis hakte zwaar in op het lokale verenigingsleven. De Vlaamse regering richtte een noodfonds op voor de ondersteuning van het lokale jeugd-, sport- en cultuurbeleid. Het lokaal bestuur Zwalm kreeg € 87.777,10 uit dit noodfonds en zal deze middelen gebruiken om verschillende ondersteuningsvormen voor erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen te voorzien.
De termijn om een aanvraag in te dienen is intussen verstreken.

Voor wie?

Erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen kunnen een aanvraag tot ondersteuning indienen. 

Wat?

 • Extra uitleenmateriaal
  We investeren ongeveer een kwart van het budget specifiek in materiaal dat verenigingen kunnen gebruiken om activiteiten corona-proof te organiseren, materiaal dat ook na de coronaperiode nog verder kan worden gebruikt. 
 • Verenigingen met vaste infrastructuur
  Verenigingen die een vaste infrastructuur hebben, krijgen een compensatie van € 3.500 voor hun vaste kosten (nutskosten, leningslasten e.d.). 
 • Compensatie voor gederfde inkomsten
  Alle erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen die een eetfestijn geannuleerd hebben, kunnen eenmalig een compensatie van € 1.000 ontvangen. Verenigingen die als alternatief een afhaaleditie uitwerkten, kunnen aanspraak maken op een compensatie van € 500. Voor een afgelaste verkoopactie krijgt men € 250.
 • Eenmalige subsidie
  Elke erkende jeugd-, sport- of cultuurvereniging die nog niet in aanmerking kwam voor de eerder genoemde compensatiemaatregelen, krijgt een bedrag van € 250.
 • Verhoging structurele subsidies
  Het resterende saldo van het noodfonds zal dan nog eens voor de helft van dit saldo verdeeld worden onder alle in 2020 erkende of te erkennen jeugd-, cultuur- en sportverenigingen, in verhouding van de ontvangen subsidies voor het werkjaar 2019.
 • Vrijstelling huurgeld Zwalmparel
  Tenslotte zal het lokaal bestuur elke erkende vereniging ook één keer vrijstellen voor het betalen van huurgeld voor het gebruik van de Zwalmparel in 2021.
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory