Zwalmparel en GC De Munk

Wie mensen wil samenbrengen voor een privébijenkomst of een georganiseerde activiteit moet zich houden aan de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Vanaf 27 juni 2021 gelden volgende maatregelen:
 

Welke activiteiten mogen plaatsvinden?

Activiteiten in georganiseerd verband (van een club of vereniging) zijn toegelaten in groepen van max. 100 personen inclusief kinderen tot 12 jaar en exclusief begeleider(s).

Publieksevenementen zijn toegelaten onder strikte voorwaarden:
 • Toelating van de lokale overheid is verplicht tenzij je indoor minder dan 100 personen en outdoor minder dan 200 personen ontvangt. Bij de aanvraag moet een CERM-certificaat toegevoegd worden. Check of je evenement de test van het riskmodel doorstaat en pas het zo nodig aan: https://www.covideventriskmodel.be
 • Groepen mogen worden ontvangen met 8 personen, kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegerekend. 
 • Je mag een zittend publiek ontvangen van maximum 100 % van de zaalcapaciteit, kinderen t.e.m. 12 jaar inbegrepen.
Hou dus steeds rekening met de maximum toegelaten capaciteit van de zaal die je huurt. Die bepaalt hoeveel deelnemers je kan toelaten op je activiteit.  
 

Maximum capaciteit per zaal

De Zwalmparel
Lokaal  Activiteiten waarbij deelnemers zitten aan tafel 
 
 
Activiteiten waarbij deelnemers bewegen
(dansen, rondlopen)
 
 
 
Podiumactiviteit (artiest op een podium,
zittend publiek)
 
 Feestzaal   Max. 144 personen  Max. 39 personen  Max. 150 personen
 
GC De Munk

Lokaal  Activiteiten waarbij deelnemers zitten aan tafels 
 
Activiteiten waarbij deelnemers bewegen
(dansen, rondlopen)
 
Podiumactiviteit (artiest op een podium,
zittend publiek) 
 Peerdestok (voorlopig
niet gecompartimenteerd) 
 Max. 36 personen  Max. 9 personen  nvt
 Stampkot  Max. 60 personen  Max. 12 personen  Max. 56 personen
 Keuken  nvt  Max. 2 personen  nvt
 

Wie mag deelnemen?

Personen die ziek zijn of de voorbije 7 dagen COVID-19 gerelateerde klachten hadden mogen niet deelnemen aan de activiteit. 
Ouderen en personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zijn welkom, maar hun aanwezigheid impliceert dat de organisatie en zij zelf een inschatting van het risico gemaakt hebben. 
 

Wat verwachten we van de organisator?

 • Respecteer de 6 gouden regels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: 1,5 m afstand houden, handen regelmatig wassen, …
 • Stel een Covid-coördinator aan binnen je organisatie voor de opvolging van de veiligheidsmaatregelen.
 • Organisatoren moeten bij voorkeur met voorinschrijvingen- en registraties werken. Indien dit niet kan, wordt er een telling verwacht zodat elk moment geweten is hoeveel personen er binnen zijn. De aanwezigheidslijsten kunnen ter beschikking worden gesteld aan de bevoegde tracing-instanties. 
 • Respecteer steeds de maximumcapaciteit van het lokaal dat je gebruikt.
 • Zorg tussendoor voor de ontsmetting van contactoppervlakken (tafels, stoelen, doorgegeven voorwerpen, ...) In elke zaal is daartoe het nodige materiaal voorzien.
 • Drank schenken en eten serveren mag, maar hierbij moet je de regels van het horecaprotocol volgen: bediening aan tafel, bediening met mondmasker, ...
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht behalve als je neerzit om te drinken of te eten. Voorzie ook steeds een voorraad mondmaskers voor bezoekers die er geen bijhebben. 
 • Volg het circulatieplan dat zoveel mogelijk uitgaat van eenrichtingsverkeer. 
 • Communiceer de maatregelen naar de deelnemers van je activiteit.
 

Wat voorziet het lokaal bestuur?

 • Een zaal die dagelijks verlucht of voldoende geventileerd wordt.
 • Een CO2-meter in elke zaal. Het CO2-gehalte van de lucht in binnenruimtes dient te streven naar waarden die standaard niet hoger zijn dan 900 ppm en dienen onder het CO2-gehalte van 1200 ppm te blijven. Hou de CO2-waarden in de gaten en neem maatregelen indien nodig. 
  • Boven 900 ppm: zet ramen en deuren open en/of beperk het publiek door de zaal gedeeltelijk te ontruimen.
  • Boven 1200 ppm: verlaat de zaal tot de waarden zakken onder 900 ppm.
 • Een zaal die na elk gebruik gepoetst wordt met extra aandacht voor de contactpunten. 
 • Een handgeldispenser bij de ingang van elke locatie
 • Voldoende handzeep, papieren handdoekjes en gesloten vuilnisbakken met voetpedaal in het sanitair
 • Een circulatieplan met grondmarkeringen en/of affiches doorheen de gebouwen
 • Poetsmateriaal in elk gebouw
 • Heb je extra materialen nodig voor een coronaveilige organisatie? Bij de gemeentelijke uitleendienst kan je een aantal specifieke materialen ontlenen. 

Algemene regels en protocollen


Contact

Neem contact op met de afdeling vrije tijd, T 055 48 05 93 of vrijetijd@zwalm.be
Succes met de voorbereidingen en veel plezier op je activiteit! 


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory