Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Subsidiewijzer gemeente Zwalm  /  Culturele projectsubsidies

Culturele projectsubsidies

Het lokaal bestuur wil initiatief, vernieuwing en samenwerking stimuleren door het ondersteunen van uitzonderlijke (socio-)culturele projecten.  Organisatoren die een dergelijk project organiseren, kunnen in bepaalde gevallen een projectsubsidie krijgen.

Voor wie?

Een projectsubsidie kan aangevraagd worden door:
 • Erkende, niet-erkende en tijdelijke verenigingen uit Zwalm
 • Inwoners uit Zwalm
Voorwaarden

Projectsubsidies kunnen toegekend worden aan socio-culturele of culturele projecten die twee of meerdere van onderstaande doelstellingen beogen:
 • nieuw of vernieuwend zijn
 • een bijzondere (regionale) uitstraling hebben voor de gemeente, het project zet m.a.w. Zwalm op de kaart
 • nieuwe of moeilijk bereikbare doelgroepen aanspreken
 • ontmoeting en cultuurparticipatie stimuleren (gemeenschapsvorming)
 • betrekking hebben op onderzoeken, verzamelen, registreren, digitaliseren of publiekswerking inzake erfgoed

Procedure

 1. Dien jouw aanvraag minstens 3 maanden voor de start van het project in via onderstaand aanvraagformulier.
 2. De cultuurraad beoordeelt jouw aanvraag en brengt een advies uit.
 3. Het college van burgemeester en schepenen kent je al dan niet een projectsubsidie toe.
 4. Je dient de nodige bewijsstukken in binnen de 2 maand na het project.
 5. Je krijgt de projectsubsidie uitbetaald.
Bedrag

Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal punten dat jouw project scoort op basis van een aantal beoordelingscriteria.

 • < 10 punten: max. € 250
 • 11 tot 20 punten: max. € 500
 • > 20 punten: max. € 1.000