Loket burgerzaken

Bewijs van huwelijksbeloften

Om in Zwalm te kunnen huwen moet dus een van de partners in Zwalm of een deelgemeente gedomicilieerd zijn op het moment van de aangifte


Akte geslachtsverandering

Indien de verklaring geslachtswijziging voldoet aan alle voorwaarden en na gunstig advies van de Procureur des Konings wordt ze overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand


Militiegetuigschrift

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976.


Internationale overlijdensakte

Een overlijdensakte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.


Getuigschrift van laatste wilsbeschikking

Dit attest bewijst of je een verklaring laatste wilsbeschikking heb afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.


Afschrift akte overlijden

Een overlijdensakte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.


Afschrift akte nationaliteit

Je kunt op verschillende manieren Belg worden. Je kan de Belgische nationaliteit krijgen, je kan ze aanvragen of in uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk.


Afschrift akte afstand belgische nationaliteit

Vanaf 18 jaar kan je vrijwillig afstand doen van de Belgische nationaliteit. Dat doe je door een verklaring af te leggen op de gemeente.


Afschrift akte echtscheiding onderlinge toestemming

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.


Afschrift akte echtscheiding OGV feiten

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.


Internationale huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar men in het huwelijk treedt.


Aangifte van een huwelijk

De huwelijksaangifte is de registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen.


Afschrift akte huwelijk

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar men in het huwelijk treedt.


Afschrift huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is de registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen.
De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt hierbij een akte van aangifte op.


Afschrift akte betwisting vaderschap

Indien de vader, vermeld in de geboorteakte, niet de biologische vader van dit kind is, bestaat de mogelijkheid om binnen het jaar na de geboorte een procedure bij de rechtbank op te starten


Internationale geboorteakte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon.


Afschrift akte doodgeboren kind

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd, dood wordt geboren of sterft voor de de geboorte is vastgesteld door de geneesheer of vroedvrouw, dient hiervan een akte van overlijden opgesteld te worden.


Afschrift akte geboorte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.


Afschrift akte erkenning

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind.


Getuigschrift goed zedelijk gedrag Model 2

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden.


Getuigschrift goed zedelijk gedrag Model 1

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden.


Getuigschrift van wettelijke samenwoning

Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat je samen met je partner een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.


Getuigschrift van woonst voor huwelijk

Een attest van verblijf voor een huwelijk kan je nodig hebben voor een huwelijk in het buitenland.


Aangifte wijzigen beroep

De informatie met betrekking tot het beroep, genoteerd in de bevolkingsregisters, gaat over de activiteit waaruit je je voornaamste bestaansmiddelen put, zonder melding te maken van de specialiteit in de beroepsklasse, de werkgever, een titel of een mandaat.


Getuigschrift van woonst met historiek adressen

Het attest van woonplaatshistoriek vermeldt een historiek van alle domicilieadressen, zowel binnen als buiten Zwalm. Je kunt een attest van woonplaatshistoriek voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.


Getuigschrift van woonst

Het attest van woonst vermeldt het huidig domicilieadres in Zwalm. Je kunt een attest van woonst voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.


Samenstelling gezin

Een attest samenstelling gezin vermeldt hoeveel personen er officieel staan ingeschreven in je gezin. Je kunt een attest samenstelling gezin voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.


Bewijs van nationaliteit

Een attest van nationaliteit bewijst je Belgische nationaliteit. Je kunt een attest van nationaliteit voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.


Bewijs van leven

Je kunt een attest van leven voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.


Uittreksel uit het bevolkingsregister

Een attest uit het bevolkingsregister toont aan dat je als bewoner bent ingeschreven in Zwalm. Je kunt een attest uit het bevolkingsregister voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.


Vertrek naar het buitenland

Wie voor langere tijd of definitief naar het buitenland verhuist, moet hiervan aangifte doen bij de dienst burgerzaken.


Verhuis binnen de gemeente

Wanneer je in Zwalm komt wonen of verhuist binnen Zwalm, moet je hiervan binnen 8 dagen nadat je de woning betrok, aangifte doen bij de dienst burgerzaken.


Aankomst in Zwalm

Wanneer je in Zwalm komt wonen of verhuist binnen Zwalm, moet je hiervan binnen 8 dagen nadat je de woning betrok, aangifte doen bij de dienst burgerzaken.


Afschrift akte adoptie

Adoptie of aanneming is de juridische band van vader- of moederschap, ontstaan door 'aanneming' van een persoon (geadopteerde) door een andere persoon (adoptant).


Afschrift akte naamgeving

Sedert 1 juni 2014 hebben de ouders meerdere keuzemogelijkheden wat betreft de familienaam van hun gemeenschappelijk kind: naam van één van de ouders of een combinatie van beide namen.


Raadpleeg uw status aanvraag


Raadpleeg 'mijn dossier'

Iedereen heeft inzagerecht in zijn persoonlijk bevolkingsdossier via de online toepassing 'mijn dossier'. Dankzij de elektronische identiteitskaart beschik je nu over een onmiddellijke toegang tot jouw rijksregistergegevens.


Afschrift akte voornaamswijziging

Door Ministerieel Besluit kan er een voornaamswijziging optreden.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt hiervan een akte op.


Afschrift akte naamswijziging

Door wilsuiting van de ouders of bij Koninklijk Besluit kan er een naamswijziging optreden.Afschriften registers burgerlijke stand

Afschrift akte naamswijziging

Door wilsuiting van de ouders of bij Koninklijk Besluit kan er een naamswijziging optreden.

Afschrift akte voornaamswijziging

Door Ministerieel Besluit kan er een voornaamswijziging optreden.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt hiervan een akte op.

Afschrift akte naamgeving

Sedert 1 juni 2014 hebben de ouders meerdere keuzemogelijkheden wat betreft de familienaam van hun gemeenschappelijk kind: naam van één van de ouders of een combinatie van beide namen.

Afschrift akte erkenning

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind.

Afschrift akte geboorte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Internationale geboorteakte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Afschrift akte betwisting vaderschap

Indien de vader, vermeld in de geboorteakte, niet de biologische vader van dit kind is, bestaat de mogelijkheid om binnen het jaar na de geboorte een procedure bij de rechtbank op te starten

Afschrift huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is de registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen.
De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt hierbij een akte van aangifte op.

Afschrift akte huwelijk

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar men in het huwelijk treedt.

Internationale huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar men in het huwelijk treedt.

Afschrift akte echtscheiding OGV feiten

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Afschrift akte echtscheiding onderlinge toestemming

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Afschrift akte afstand belgische nationaliteit

Vanaf 18 jaar kan je vrijwillig afstand doen van de Belgische nationaliteit. Dat doe je door een verklaring af te leggen op de gemeente.

Afschrift akte nationaliteit

Je kunt op verschillende manieren Belg worden. Je kan de Belgische nationaliteit krijgen, je kan ze aanvragen of in uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk.

Afschrift akte overlijden

Een overlijdensakte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

Afschrift akte doodgeboren kind

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd, dood wordt geboren of sterft voor de de geboorte is vastgesteld door de geneesheer of vroedvrouw, dient hiervan een akte van overlijden opgesteld te worden.

Internationale overlijdensakte

Een overlijdensakte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

Akte geslachtsverandering

Indien de verklaring geslachtswijziging voldoet aan alle voorwaarden en na gunstig advies van de Procureur des Konings wordt ze overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand

Beroep

Aangifte wijzigen beroep

De informatie met betrekking tot het beroep, genoteerd in de bevolkingsregisters, gaat over de activiteit waaruit je je voornaamste bestaansmiddelen put, zonder melding te maken van de specialiteit in de beroepsklasse, de werkgever, een titel of een mandaat.

Geboorte

Afschrift akte adoptie

Adoptie of aanneming is de juridische band van vader- of moederschap, ontstaan door 'aanneming' van een persoon (geadopteerde) door een andere persoon (adoptant).

Afschrift akte erkenning

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind.

Afschrift akte geboorte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Internationale geboorteakte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Afschrift akte betwisting vaderschap

Indien de vader, vermeld in de geboorteakte, niet de biologische vader van dit kind is, bestaat de mogelijkheid om binnen het jaar na de geboorte een procedure bij de rechtbank op te starten

Afschrift akte doodgeboren kind

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd, dood wordt geboren of sterft voor de de geboorte is vastgesteld door de geneesheer of vroedvrouw, dient hiervan een akte van overlijden opgesteld te worden.

Huwelijk / samenwonen

Afschrift huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is de registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen.
De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt hierbij een akte van aangifte op.

Afschrift akte huwelijk

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar men in het huwelijk treedt.

Aangifte van een huwelijk

De huwelijksaangifte is de registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen.

Internationale huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar men in het huwelijk treedt.

Afschrift akte echtscheiding OGV feiten

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Afschrift akte echtscheiding onderlinge toestemming

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Bewijs van huwelijksbeloften

Om in Zwalm te kunnen huwen moet dus een van de partners in Zwalm of een deelgemeente gedomicilieerd zijn op het moment van de aangifte

Identiteit

Afschrift akte naamswijziging

Door wilsuiting van de ouders of bij Koninklijk Besluit kan er een naamswijziging optreden.

Afschrift akte voornaamswijziging

Door Ministerieel Besluit kan er een voornaamswijziging optreden.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt hiervan een akte op.

Afschrift akte naamgeving

Sedert 1 juni 2014 hebben de ouders meerdere keuzemogelijkheden wat betreft de familienaam van hun gemeenschappelijk kind: naam van één van de ouders of een combinatie van beide namen.

Afschrift akte afstand belgische nationaliteit

Vanaf 18 jaar kan je vrijwillig afstand doen van de Belgische nationaliteit. Dat doe je door een verklaring af te leggen op de gemeente.

Afschrift akte nationaliteit

Je kunt op verschillende manieren Belg worden. Je kan de Belgische nationaliteit krijgen, je kan ze aanvragen of in uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk.

Akte geslachtsverandering

Indien de verklaring geslachtswijziging voldoet aan alle voorwaarden en na gunstig advies van de Procureur des Konings wordt ze overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand

Raadpleeg 'mijn dossier'

Iedereen heeft inzagerecht in zijn persoonlijk bevolkingsdossier via de online toepassing 'mijn dossier'. Dankzij de elektronische identiteitskaart beschik je nu over een onmiddellijke toegang tot jouw rijksregistergegevens.

Niet - Belgen

Afschrift akte afstand belgische nationaliteit

Vanaf 18 jaar kan je vrijwillig afstand doen van de Belgische nationaliteit. Dat doe je door een verklaring af te leggen op de gemeente.

Afschrift akte nationaliteit

Je kunt op verschillende manieren Belg worden. Je kan de Belgische nationaliteit krijgen, je kan ze aanvragen of in uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk.

Overlijden

Afschrift akte overlijden

Een overlijdensakte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

Afschrift akte doodgeboren kind

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd, dood wordt geboren of sterft voor de de geboorte is vastgesteld door de geneesheer of vroedvrouw, dient hiervan een akte van overlijden opgesteld te worden.

Getuigschrift van laatste wilsbeschikking

Dit attest bewijst of je een verklaring laatste wilsbeschikking heb afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Internationale overlijdensakte

Een overlijdensakte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

Raadplegen status aanvraag

Raadpleeg uw status aanvraag


Reizen

Vertrek naar het buitenland

Wie voor langere tijd of definitief naar het buitenland verhuist, moet hiervan aangifte doen bij de dienst burgerzaken.

Uittreksels en afschriften – allerlei

Militiegetuigschrift

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976.

Uittreksels uit het bevolkingsregister

Uittreksel uit het bevolkingsregister

Een attest uit het bevolkingsregister toont aan dat je als bewoner bent ingeschreven in Zwalm. Je kunt een attest uit het bevolkingsregister voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.

Bewijs van leven

Je kunt een attest van leven voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.

Bewijs van nationaliteit

Een attest van nationaliteit bewijst je Belgische nationaliteit. Je kunt een attest van nationaliteit voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.

Samenstelling gezin

Een attest samenstelling gezin vermeldt hoeveel personen er officieel staan ingeschreven in je gezin. Je kunt een attest samenstelling gezin voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.

Getuigschrift van woonst

Het attest van woonst vermeldt het huidig domicilieadres in Zwalm. Je kunt een attest van woonst voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.

Getuigschrift van woonst met historiek adressen

Het attest van woonplaatshistoriek vermeldt een historiek van alle domicilieadressen, zowel binnen als buiten Zwalm. Je kunt een attest van woonplaatshistoriek voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.

Getuigschrift van woonst voor huwelijk

Een attest van verblijf voor een huwelijk kan je nodig hebben voor een huwelijk in het buitenland.


Getuigschrift van wettelijke samenwoning

Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat je samen met je partner een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.

Getuigschrift van laatste wilsbeschikking

Dit attest bewijst of je een verklaring laatste wilsbeschikking heb afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Uittreksels uit het strafregister

Getuigschrift goed zedelijk gedrag Model 1

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden.

Getuigschrift goed zedelijk gedrag Model 2

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden.

Verhuizen / adres

Aankomst in Zwalm

Wanneer je in Zwalm komt wonen of verhuist binnen Zwalm, moet je hiervan binnen 8 dagen nadat je de woning betrok, aangifte doen bij de dienst burgerzaken.

Verhuis binnen de gemeente

Wanneer je in Zwalm komt wonen of verhuist binnen Zwalm, moet je hiervan binnen 8 dagen nadat je de woning betrok, aangifte doen bij de dienst burgerzaken.

Vertrek naar het buitenland

Wie voor langere tijd of definitief naar het buitenland verhuist, moet hiervan aangifte doen bij de dienst burgerzaken.

 
            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory