Loket burgerzaken - Overlijden

Internationale overlijdensakte

Een overlijdensakte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.


Getuigschrift van laatste wilsbeschikking

Dit attest bewijst of je een verklaring laatste wilsbeschikking heb afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.


Afschrift akte overlijden

Een overlijdensakte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.


Afschrift akte doodgeboren kind

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd, dood wordt geboren of sterft voor de de geboorte is vastgesteld door de geneesheer of vroedvrouw, dient hiervan een akte van overlijden opgesteld te worden.Overlijden

Afschrift akte overlijden

Een overlijdensakte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

Afschrift akte doodgeboren kind

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd, dood wordt geboren of sterft voor de de geboorte is vastgesteld door de geneesheer of vroedvrouw, dient hiervan een akte van overlijden opgesteld te worden.

Getuigschrift van laatste wilsbeschikking

Dit attest bewijst of je een verklaring laatste wilsbeschikking heb afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Internationale overlijdensakte

Een overlijdensakte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

 
            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory