Loket burgerzaken - Identiteit

Akte geslachtsverandering

Indien de verklaring geslachtswijziging voldoet aan alle voorwaarden en na gunstig advies van de Procureur des Konings wordt ze overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand


Afschrift akte nationaliteit

Je kunt op verschillende manieren Belg worden. Je kan de Belgische nationaliteit krijgen, je kan ze aanvragen of in uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk.


Afschrift akte afstand belgische nationaliteit

Vanaf 18 jaar kan je vrijwillig afstand doen van de Belgische nationaliteit. Dat doe je door een verklaring af te leggen op de gemeente.


Afschrift akte naamgeving

Sedert 1 juni 2014 hebben de ouders meerdere keuzemogelijkheden wat betreft de familienaam van hun gemeenschappelijk kind: naam van één van de ouders of een combinatie van beide namen.


Raadpleeg 'mijn dossier'

Iedereen heeft inzagerecht in zijn persoonlijk bevolkingsdossier via de online toepassing 'mijn dossier'. Dankzij de elektronische identiteitskaart beschik je nu over een onmiddellijke toegang tot jouw rijksregistergegevens.


Afschrift akte voornaamswijziging

Door Ministerieel Besluit kan er een voornaamswijziging optreden.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt hiervan een akte op.


Afschrift akte naamswijziging

Door wilsuiting van de ouders of bij Koninklijk Besluit kan er een naamswijziging optreden.Identiteit

Afschrift akte naamswijziging

Door wilsuiting van de ouders of bij Koninklijk Besluit kan er een naamswijziging optreden.

Afschrift akte voornaamswijziging

Door Ministerieel Besluit kan er een voornaamswijziging optreden.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt hiervan een akte op.

Afschrift akte naamgeving

Sedert 1 juni 2014 hebben de ouders meerdere keuzemogelijkheden wat betreft de familienaam van hun gemeenschappelijk kind: naam van één van de ouders of een combinatie van beide namen.

Afschrift akte afstand belgische nationaliteit

Vanaf 18 jaar kan je vrijwillig afstand doen van de Belgische nationaliteit. Dat doe je door een verklaring af te leggen op de gemeente.

Afschrift akte nationaliteit

Je kunt op verschillende manieren Belg worden. Je kan de Belgische nationaliteit krijgen, je kan ze aanvragen of in uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk.

Akte geslachtsverandering

Indien de verklaring geslachtswijziging voldoet aan alle voorwaarden en na gunstig advies van de Procureur des Konings wordt ze overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand

Raadpleeg 'mijn dossier'

Iedereen heeft inzagerecht in zijn persoonlijk bevolkingsdossier via de online toepassing 'mijn dossier'. Dankzij de elektronische identiteitskaart beschik je nu over een onmiddellijke toegang tot jouw rijksregistergegevens.