Loket burgerzaken - Uittreksels uit het bevolkingsregister

Getuigschrift van laatste wilsbeschikking

Dit attest bewijst of je een verklaring laatste wilsbeschikking heb afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.


Getuigschrift van wettelijke samenwoning

Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat je samen met je partner een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.


Getuigschrift van woonst voor huwelijk

Een attest van verblijf voor een huwelijk kan je nodig hebben voor een huwelijk in het buitenland.


Getuigschrift van woonst met historiek adressen

Het attest van woonplaatshistoriek vermeldt een historiek van alle domicilieadressen, zowel binnen als buiten Zwalm. Je kunt een attest van woonplaatshistoriek voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.


Getuigschrift van woonst

Het attest van woonst vermeldt het huidig domicilieadres in Zwalm. Je kunt een attest van woonst voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.


Samenstelling gezin

Een attest samenstelling gezin vermeldt hoeveel personen er officieel staan ingeschreven in je gezin. Je kunt een attest samenstelling gezin voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.


Bewijs van nationaliteit

Een attest van nationaliteit bewijst je Belgische nationaliteit. Je kunt een attest van nationaliteit voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.


Bewijs van leven

Je kunt een attest van leven voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.


Uittreksel uit het bevolkingsregister

Een attest uit het bevolkingsregister toont aan dat je als bewoner bent ingeschreven in Zwalm. Je kunt een attest uit het bevolkingsregister voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.Uittreksels uit het bevolkingsregister

Uittreksel uit het bevolkingsregister

Een attest uit het bevolkingsregister toont aan dat je als bewoner bent ingeschreven in Zwalm. Je kunt een attest uit het bevolkingsregister voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.

Bewijs van leven

Je kunt een attest van leven voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.

Bewijs van nationaliteit

Een attest van nationaliteit bewijst je Belgische nationaliteit. Je kunt een attest van nationaliteit voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.

Samenstelling gezin

Een attest samenstelling gezin vermeldt hoeveel personen er officieel staan ingeschreven in je gezin. Je kunt een attest samenstelling gezin voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.

Getuigschrift van woonst

Het attest van woonst vermeldt het huidig domicilieadres in Zwalm. Je kunt een attest van woonst voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.

Getuigschrift van woonst met historiek adressen

Het attest van woonplaatshistoriek vermeldt een historiek van alle domicilieadressen, zowel binnen als buiten Zwalm. Je kunt een attest van woonplaatshistoriek voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.

Getuigschrift van woonst voor huwelijk

Een attest van verblijf voor een huwelijk kan je nodig hebben voor een huwelijk in het buitenland.


Getuigschrift van wettelijke samenwoning

Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat je samen met je partner een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.

Getuigschrift van laatste wilsbeschikking

Dit attest bewijst of je een verklaring laatste wilsbeschikking heb afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 
            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory