Loket burgerzaken - Afschriften registers burgerlijke stand

Akte geslachtsverandering

Indien de verklaring geslachtswijziging voldoet aan alle voorwaarden en na gunstig advies van de Procureur des Konings wordt ze overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand


Internationale overlijdensakte

Een overlijdensakte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.


Afschrift akte overlijden

Een overlijdensakte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.


Afschrift akte nationaliteit

Je kunt op verschillende manieren Belg worden. Je kan de Belgische nationaliteit krijgen, je kan ze aanvragen of in uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk.


Afschrift akte afstand belgische nationaliteit

Vanaf 18 jaar kan je vrijwillig afstand doen van de Belgische nationaliteit. Dat doe je door een verklaring af te leggen op de gemeente.


Afschrift akte echtscheiding onderlinge toestemming

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.


Afschrift akte echtscheiding OGV feiten

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.


Internationale huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar men in het huwelijk treedt.


Afschrift akte huwelijk

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar men in het huwelijk treedt.


Afschrift huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is de registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen.
De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt hierbij een akte van aangifte op.


Afschrift akte betwisting vaderschap

Indien de vader, vermeld in de geboorteakte, niet de biologische vader van dit kind is, bestaat de mogelijkheid om binnen het jaar na de geboorte een procedure bij de rechtbank op te starten


Internationale geboorteakte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon.


Afschrift akte doodgeboren kind

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd, dood wordt geboren of sterft voor de de geboorte is vastgesteld door de geneesheer of vroedvrouw, dient hiervan een akte van overlijden opgesteld te worden.


Afschrift akte geboorte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.


Afschrift akte erkenning

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind.


Afschrift akte naamgeving

Sedert 1 juni 2014 hebben de ouders meerdere keuzemogelijkheden wat betreft de familienaam van hun gemeenschappelijk kind: naam van één van de ouders of een combinatie van beide namen.


Afschrift akte voornaamswijziging

Door Ministerieel Besluit kan er een voornaamswijziging optreden.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt hiervan een akte op.


Afschrift akte naamswijziging

Door wilsuiting van de ouders of bij Koninklijk Besluit kan er een naamswijziging optreden.Afschriften registers burgerlijke stand

Afschrift akte naamswijziging

Door wilsuiting van de ouders of bij Koninklijk Besluit kan er een naamswijziging optreden.

Afschrift akte voornaamswijziging

Door Ministerieel Besluit kan er een voornaamswijziging optreden.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt hiervan een akte op.

Afschrift akte naamgeving

Sedert 1 juni 2014 hebben de ouders meerdere keuzemogelijkheden wat betreft de familienaam van hun gemeenschappelijk kind: naam van één van de ouders of een combinatie van beide namen.

Afschrift akte erkenning

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind.

Afschrift akte geboorte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Internationale geboorteakte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Afschrift akte betwisting vaderschap

Indien de vader, vermeld in de geboorteakte, niet de biologische vader van dit kind is, bestaat de mogelijkheid om binnen het jaar na de geboorte een procedure bij de rechtbank op te starten

Afschrift huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is de registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen.
De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt hierbij een akte van aangifte op.

Afschrift akte huwelijk

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar men in het huwelijk treedt.

Internationale huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar men in het huwelijk treedt.

Afschrift akte echtscheiding OGV feiten

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Afschrift akte echtscheiding onderlinge toestemming

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Afschrift akte afstand belgische nationaliteit

Vanaf 18 jaar kan je vrijwillig afstand doen van de Belgische nationaliteit. Dat doe je door een verklaring af te leggen op de gemeente.

Afschrift akte nationaliteit

Je kunt op verschillende manieren Belg worden. Je kan de Belgische nationaliteit krijgen, je kan ze aanvragen of in uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk.

Afschrift akte overlijden

Een overlijdensakte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

Afschrift akte doodgeboren kind

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd, dood wordt geboren of sterft voor de de geboorte is vastgesteld door de geneesheer of vroedvrouw, dient hiervan een akte van overlijden opgesteld te worden.

Internationale overlijdensakte

Een overlijdensakte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

Akte geslachtsverandering

Indien de verklaring geslachtswijziging voldoet aan alle voorwaarden en na gunstig advies van de Procureur des Konings wordt ze overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand

 
            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory