Loket burgerzaken - Uittreksels uit het strafregister

Getuigschrift goed zedelijk gedrag Model 2

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden.


Getuigschrift goed zedelijk gedrag Model 1

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden.Uittreksels uit het strafregister

Getuigschrift goed zedelijk gedrag Model 1

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden.

Getuigschrift goed zedelijk gedrag Model 2

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden.