Loket burgerzaken - Geboorte

Afschrift akte betwisting vaderschap

Indien de vader, vermeld in de geboorteakte, niet de biologische vader van dit kind is, bestaat de mogelijkheid om binnen het jaar na de geboorte een procedure bij de rechtbank op te starten


Internationale geboorteakte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon.


Afschrift akte doodgeboren kind

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd, dood wordt geboren of sterft voor de de geboorte is vastgesteld door de geneesheer of vroedvrouw, dient hiervan een akte van overlijden opgesteld te worden.


Afschrift akte geboorte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.


Afschrift akte erkenning

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind.


Afschrift akte adoptie

Adoptie of aanneming is de juridische band van vader- of moederschap, ontstaan door 'aanneming' van een persoon (geadopteerde) door een andere persoon (adoptant).Geboorte

Afschrift akte adoptie

Adoptie of aanneming is de juridische band van vader- of moederschap, ontstaan door 'aanneming' van een persoon (geadopteerde) door een andere persoon (adoptant).

Afschrift akte erkenning

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind.

Afschrift akte geboorte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Internationale geboorteakte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Afschrift akte betwisting vaderschap

Indien de vader, vermeld in de geboorteakte, niet de biologische vader van dit kind is, bestaat de mogelijkheid om binnen het jaar na de geboorte een procedure bij de rechtbank op te starten

Afschrift akte doodgeboren kind

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd, dood wordt geboren of sterft voor de de geboorte is vastgesteld door de geneesheer of vroedvrouw, dient hiervan een akte van overlijden opgesteld te worden.

 
            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory