Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Adviesraden  /  Jeugdraad

Jeugdraad

De jeugdraad als gemeentelijk adviesorgaan de officiële spreekbuis van de kinderen en jongeren bij het gemeentebestuur.

De jeugdraad is een verzameling jonge mensen die zich bekommeren om wat dat gemeentebestuur allemaal wel en niet beslist voor kinderen en jongeren. Jongeren kunnen via de jeugdraad hun mening over het jeugdwerkbeleid te kennen geven en het jeugdbeleid mee vorm geven. Want als je een beleid wil voeren voor kinderen en jongeren, vraag je toch best hun mening? 

Het gemeentebestuur is niet verplicht om het advies van de jeugdraad op te volgen, maar moet over alles wat met jeugdbeleid te maken heeft een advies vragen. Zelf kan de jeugdraad ook beslissen om advies uit te brengen. Zo heeft de jeugdraad in 2019 uit eigen beweging een fuifdraaiboek uitgewerkt.


De agendapunten op de jeugdraad kunnen zijn: activiteiten voor de jeugd, een pop-up jeugdhuis, Openspelendag, subsidiereglementen, fuiven, aanplakborden, mountainbike-parcours,...

spatblauw

Ben je 16 jaar of ouder en wil je graag in de jeugdraad zetelen? Neem dan contact op met de jeugddienst via jeugd@zwalm.be, 055 480 587 of www.facebook.com/jeugddienst.zwalm
Volg de jeugdraad ook op Instragram!

Verslagen van de raad