Gemeentelijke subsidies voor kadervorming jeugdwerk

Deze afdeling is voor jongeren van Zwalm (of van buiten Zwalm maar actief in een Zwalmse jeugdbeweging), wie een cursus animator, hoofdanimator of iets dergelijks volgt, kan (een deel van) het inschrijvingsgeld terugkrijgen door deze subsidies kadervorming aan te vragen. Meer informatie over de subsidievoorwaarden in onderstaande documenten.
 
Een overzicht van de cursussen gegeven door organisaties die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap vind je hier: https://cjsm.be/kavo/courses 
 
             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory