Vergunning voor het kappen van een boom of bos

Voor het vellen, kappen of omhakken van hoogstammige bomen moet je afhankelijk van de plaats van de bomen en afhankelijk van het feit of de bomen deel uitmaken van een bos een andere vergunning aanvragen. Hieronder een overzicht van de verschillende vergunningen.

Een hoogstammige boom is elke boom die op een hoogte van ongeveer 1 meter boven de grond een stamomtrek heeft van 1 meter. 

Omgevingsvergunning

Er is wel een omgevingsvergunning vereist voor:

  • ontbossen. Hierop bestaan geen uitzonderingen. Bovendien is er een bijzondere compensatieregeling van toepassing. Deze compensatie wordt niet opgelegd in het omgevingsdecreet, maar wel in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten.
  • het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijn  verband, voor zover ze geen deel uitmaken van een bos. 

Opgelet: een bos dient niet specifiek gelegen te zijn in bosgebied. Een bos bestaat uit een groep hoogstammige bomen en/of struiken, waar zich een natuurlijk ecosysteem ontwikkelt. Een bos kan dus evengoed in je achtertuin staan.  

Er is geen omgevingsvergunning nodig wanneer aan alle volgende vereisten voldaan is:

  • De bomen behoren niet tot een bos zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten.
  • De bomen zijn gelegen in een woongebied, agrarisch gebied of in een industriegebied, maar niet in een woonparkgebied.
  • De bomen staan op huiskavels van een vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met het openbaar domein.
  • De bomen zijn gelegen binnen een straal van maximum 15 meter rondom de woning of het bedrijfsgebouw.

Er is geen omgevingsvergunning nodig wanneer het vellen van de bomen als activiteit zijn opgenomen in een goedgekeurd beheersplan.

 

Acuut gevaar

Voor het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar moet er voorafgaandelijk een schriftelijke instemming van de burgemeester worden bekomen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

Kapmachtiging


Natuurvergunning


Gemeentelijk kapreglement

Er is geen afzonderlijk gemeentelijk kapreglement.


             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory