Afschrift overlijdensakte

Beschrijving

Een overlijdensakte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.
Je kunt een afschrift uit een overlijdensakte  voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, ...) aanvragen.

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

Je kunt een attest persoonlijk aan het loket van de dienst burgerzaken, schriftelijk, per e-mail, telefonisch of online via het digitale loket aanvragen.
Om een attest online aan te vragen, heb je volgende zaken nodig:
• een e-mailadres;
• een eID met pincode of een federale token.