Aangifte van een doodgeboren kind

Beschrijving

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd, dood wordt geboren of sterft voor de de geboorte is vastgesteld door de geneesheer of vroedvrouw, dient hiervan een akte van overlijden opgesteld te worden. Evenwel kan, op verzoek van de ouders, bij een zwangerschapsduur tussen 140 en 179 dagen eveneens een overlijdensakte opgesteld worden.

Voorwaarden

De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden).
Was de zwangerschapsduur korter (tussen 140 en 179 dagen), dan is een aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand facultatief. Indien de ouders dit wensen kan de foetus wel begraven of gecremeerd worden, ongeacht de duur van de zwangerschap.
Wanneer het kind leefde op het ogenblik van de geboorte, maar overleed vooraleer de geboorte werd aangegeven, wordt het kind niet als doodgeboren beschouwd. In dit geval wordt een geboorte- en overlijdensakte opgemaakt en geen akte van aangifte van een levenloos kind.

Procedure

De aangifte van een levenloos kind wordt gedaan door de ouders of begrafenisondernemer bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de overlijdensplaats.
De akte wordt ingeschreven in het register van de akten van overlijden. Bij een zwangerschapsduur tussen 140 en 179 dagen kunnen de ouders een voornaam toekennen. Bij een zwangerschapsduur vanaf 180 dagen kunnen de ouders een voor- en familienaam toekennen.


             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory