Geboorte - bijkomende praktische regelingen

Hier vind je een overzicht van enkele bijkomende praktische regelingen bij de geboorte van jouw kind.

Kraamgeld

Vanaf de zesde maand van je zwangerschap kun je, hetzij als loontrekkende, werkzoekende, invalide, gepensioneerde of loopbaanonderbreker, kraamgeld aanvragen. Dit gebeurt op basis van een formulier dat je krijgt van jouw werkgever of van het kinderbijslagfonds.

De uitbetaling van de premie kan vanaf het verstrijken van de zevende maand van de zwangerschap. Je kunt de premie tot drie jaar na de geboorte aanvragen.

Meer informatie krijg je bij volgende instanties:
• Jouw kinderbijslagfonds;
• De Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers;
• het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.
Zwarte-Lievevrouwstraat 3c
1000 Brussel
Tel. 025 09 82 96​

Inentingen

Bij de aangifte krijg je een inentingskaart voor jouw kind. Daarop zijn een aantal basisinentingen vermeld.
• De inenting tegen poliomyelitis (kinderverlamming) is verplicht en moet vóór de leeftijd van 18 maanden gebeurd zijn.
• Inentingen tegen difterie, tetanus, kinkhoest, bof en rubella zijn niet verplicht maar ten zeerste aanbevolen.

De inentingen worden toegediend:
• Gratis bij de plaatselijke consultatiebureaus voor het jonge kind.
• Door de huisdokter of kinderarts.

Geboortepremie

Werkgevers, mutualiteiten en syndicaten geven bij een geboorte soms een geboortepremie. Indien je daarvan wenst te genieten neem je best met hen contact op.

Aan elke moeder die op het ogenblik van de geboorte van haar kind haar hoofdverblijf heeft in de gemeente, wordt ambtshalve een gemeentelijke geboortepremie toegekend van € 60,00 per kind. De uitbetaling gebeurt normaal één maal per jaar tijdens een ontvangst in het gemeentehuis.

Melding geboorte

Welke instellingen breng je op de hoogte van de geboorte van jouw kind?
• Jouw ziekenfonds d.m.v. het attest dat je krijgt tijdens de aangifte.
• Eventueel jouw financiële instelling voor het bekomen van een gunstigere intrestvoet voor de lening.
• Eventueel de huisvestingsmaatschappij voor het bekomen van een voordeligere huurregeling.
• Vanaf het tweede kind kan je ook vermindering genieten van de belasting op onroerende voorheffing.

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory