Geboorteaangifte

Beschrijving

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van jouw kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste vijftien dagen na de bevalling.

Bedrag

Het aangeven van een geboorte is gratis.

Benodigdheden

Voor de geboorteaangifte breng je volgende documenten mee:
• de identiteitskaart van de aangever (moeder, vader of beiden samen);
• het medisch geboorteattest, afgeleverd door de geneesheer of de vroedvrouw;
• indien je gehuwd bent:
◦ jouw trouwboekje;
◦ de identiteitskaart van jouw echtgenoot/echtgenote (indien hij/zij een buitenlandse nationaliteit heeft);
◦ Indien jouw huwelijk (in het buitenland) nog niet geregistreerd is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, moeten, vóór de aangifte van de geboorte, de nodige stappen gezet worden om het huwelijk te laten registeren;
• bij de aangifte van jouw eerste kind: eventueel de ingevulde en ondertekende verklaring van naamkeuze eerste kind;
•i n geval van erkenning: het erkenningsattest.

Uitzonderingen

Indien de aangifte niet is gebeurd binnen de gestelde termijn, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand hiervan, binnen 3 werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn, melding aan de persoon die hem van de bevalling op de hoogte gebracht heeft. Dit kan een medewerker zijn van het ziekenhuis, de geneesheer, de vroedvrouw of een andere persoon die bij de bevalling aanwezig was indien de bevalling niet in een ziekenhuis plaats vond. Deze persoon dient binnen de 3 kalenderdagen (geen werkdagen) de aangifte te doen.

Procedure

Wie?
• De moeder of vader/meemoeder of beiden samen.
• De vader/meemoeder kan de aangifte alleen doen indien hij/zij
- met de moeder gehuwd is
- het kind erkende vóór de geboorte.
• De moeder kan de aangifte alleen doen indien
- zij met de vader/meemoeder gehuwd is
- de vader/meemoeder het kind erkende vóór de geboorte
- het kind niet moet worden erkend.
 
Wanneer?

De aangifte moet gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte. De dag van geboorte is niet inbegrepen, maar zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen zijn dat wel. Is de 15de dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan hebt u tijd tot de eerstvolgende werkdag om de aangifte te doen.


Waar?

De aangifte van geboorte doe je bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Bij aangifte krijg je de volgende documenten:
• een algemeen geboorteattest;
• een getuigschrift zwangerschaps- en rustvergoeding;
• een attest voor de inenting van het kind.


             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory