Genderidentiteit

Beschrijving

Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe manier om je geslachtsregistratie, de 'M' of de 'V' in jouw geboorteakte, aan te passen.
Dit kan door enkele stappen te doorlopen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voorwaarden

Volgende personen kunnen in aanmerking komen:
  • meerderjarige Belgen;
  • ontvoogde minderjarige Belgen;
  • niet-ontvoogde minderjarige Belgen of vreemdelingen vanaf 16 jaar ingeschreven in de bevolkingsregisters (bevolkings- en vreemdelingenregister, wachtregister komt niet in aanmerking), op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door de ouders of wettelijke vertegenwoordiger;
  • meerderjarige vreemdelingen, ingeschreven in de bevolkingsregisters (bevolkings- en vreemdelingenregister, wachtregister komt niet in aanmerking);
Als je overtuigd bent dat de 'M' of de 'V' die in je geboorteakte staat niet overeenkomt met je genderidentiteit, kan je dit laten aanpassen.

Benodigdheden

Wie een geslachtswijziging wil laten registreren, legt volgende documenten voor:
  - jouw identiteitskaart, verblijfsdocument of paspoort.

 Procedure

Je doet je aanvraag:
  •     in je officiële woonplaats in België;
  •     in je geboorteplaats, indien je niet bent ingeschreven in België;
  •     bij de burgerlijke stand in Brussel indien je niet ingeschreven of geboren bent in België.
Verloop van de procedure:
Je gaat langs bij de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand met je identiteitskaart, verblijfsdocument of paspoort, en een door jou ondertekende verklaring waarin je zegt dat je de 'M' of de 'V' in je geboorteakte wil veranderen. Je krijgt een ontvangstbewijs van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarna wacht je minimum drie maanden. In deze periode vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het advies van de procureur des Konings. Na minimum 3 maanden en maximum 6 maanden, ga je terug naar dezelfde dienst burgerlijke stand met je identiteitsbewijs, verblijfsdocument of paspoort, het ontvangstbewijs en een tweede verklaring. In deze tweede, door jou ondertekende, verklaring herhaal je dat je de 'M' of de 'V' in je geboorteakte wil veranderen. Alle gedetailleerde informatie, de brochure en documenten vind je terug op de website van de FOD Justitie.
 
             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory