Registratie poliovaccinatie

Beschrijving

In België is de poliovaccinatie (inenting tegen kinderverlamming) de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Elk kind krijgt vier vaccinaties vóór de leeftijd van achttien maanden, tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn. Bij de geboorte ontvang je een polioattest. Dit attest bezorg je na de laatste vaccinatie op 15 maanden terug aan jouw gemeentebestuur. In geval je geen gevolg geeft aan deze verplichting, stel je jezelf bloot aan politionele straffen (art.5 Gezondheidswet van 1 september 1945).

Voorwaarden

De arts vult het attest pas in als het kind de derde dosis bij gebruik van monovaccin of de vierde dosis bij gebruik van gemengd vaccin toegediend gekregen heeft.
Om medische redenen kan de arts beslissen:
• de inentingen oraal toe te dienen in drie doses (op 3, 5 en 12 maanden);
• de inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een attest van medisch uitstel dat je aan de gemeente moet bezorgen.

Een kind dat voor de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Wanneer het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop.

Procedure

• Bij de geboorteaangifte van jouw kind zit een polioattest. Bewaar dit totdat jouw kind volledig ingeënt is tegen polio.
• Laat na de laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen en ondertekenen door de arts die de baby heeft gevaccineerd.
• Bezorg dit attest bij de dienst burgerzaken.

De inenting tegen pokken is (voorlopig) afgeschaft.

Behalve polio worden een aantal andere vaccins sterk aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad. Deze vaccins beschermen kinderen tegen levensbedreigende ziekten zoals hersenvliesontsteking en kinkhoest die ook hier nog voorkomen.

Toediening kan:
• gratis bij de plaatselijke consultatiebureaus voor het jonge kind van Kind en Gezin;
• door de huisdokter of kinderarts.

Het aanbevolen vaccinatieschema voor kinderen vind je op de website van Kind en Gezin.


             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory