Huldiging huwelijksjubilea / honderd- en meerjarigen

Huwelijksjubilarissen en honderdjarigen die wensen gevierd te worden kunnen, indien ze dit wensen, ontvangen worden op het gemeentehuis. Ze kunnen er ook de voorkeur aan geven om het bezoek te ontvangen van een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen bij hen thuis of in de zaal waar ze feestvieren. Alle jubilarissen en honderdjarigen hebben in ieder geval recht op een waardebon. De dienst burgerzaken zal ruim op voorhand de te vieren jubilarissen of honderdjarigen per brief uitnodigen.
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory