Huwelijk - voltrekking en ceremonie

Op welke tijdstippen kan er gehuwd worden?

Een huwelijk kan voltrokken worden op volgende dagen en aanvangsuren:
- maandag en dinsdag van 09.00 uur tot 17.30 uur (16.30 u. laatste aanvangsuur)
- woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (17.00 u. laatste aanvangsuur)
- donderdag van 09.00 uur tot 20.00 uur (19.00 u. laatste aanvangsuur)
- iedere eerste zaterdag van de maand aaneensluitend vanaf 9u00 tot 15u00 (laatste aanvangsuur 14u00), behoudens deze zaterdag samenvalt met een wettelijke feestdag.

Bedrag

De retributie voor het voltrekken van een huwelijk op zaterdag wordt vastgesteld op € 125,00, op alle andere dagen dient er geen retributie betaald te worden.

Indien het bruidspaar na de huwelijksceremonie een kleine receptie in het gemeentehuis wenst, stelt de gemeente 4 flessen schuimwijn en 1 fles fruitsap ter beschikking. Na voorafgaandelijk overleg tussen het bruidspaar en de bediende van de burgerlijke stand kan worden overeengekomen bijkomende flessen schuimwijn en/of fruitsap te schenken. De retributie per bijkomende fles schuimwijn wordt vastgesteld op € 18,00 en op € 8,00 per bijkomende fles fruitsap. De verschuldigde bedragen worden contant betaald of door overschrijving op zicht van een factuur van het gemeentebestuur.

Huwelijksplechtigheid

Huwelijken worden voltrokken in de Grote Raadszaal van het gemeentehuis en in uitzonderlijke gevallen in de Kleine Raadzaal van het gemeentehuis.
De huwelijksplechtigheid wordt in het openbaar voltrokken voor de ambtenaar van de burgerlijke stand die de aangifte heeft opgemaakt.
De ambtenaar van de burgerlijke stand leest de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten voor, waarna beide partners verklaren dat zij elkaar willen aannemen tot echtgenoten.
Vervolgens verklaart de ambtenaar, in de naam van de wet, dat beide partners door de echt zijn verbonden, maakt daarvan onmiddellijk akte op en leest deze voor. Hij overhandigt het trouwboekje en een geschenk aan het bruidspaar.

De partners hebben de mogelijkheid om geen, één, twee, drie of vier meerderjarige getuigen, al dan niet bloedverwanten, aan te duiden.
Er is geen huwelijk mogelijk wanneer, ondanks de gegeven formele toestemming tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde.
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory