Schijnhuwelijk /schijn-wettelijke samenwoonst

Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand twijfelt aan de intenties van twee partners om een "duurzame relatie" na te streven en er van overtuigd is dat het om een schijnrelatie gaat, dan zal het huwelijk niet voltrokken of het wettelijk samenwonen niet geregistreerd worden.

De partners worden hiervan schriftelijk verwittigd en de ambtenaar van de burgerlijke stand vraagt advies aan de procureur des Konings. Er is beroep mogelijk tegen de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Bij een schijnrelatie rijst het vermoeden dat de partners enkel willen huwen of wettelijk samenwonen om één van de partners een (gunstigere) verblijfssituatie te bieden.

Bij een huwelijk of wettelijke samenwoonst onder dwang kan een van beide partners niet zelf beslissen over de keuze van partner.
 



            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory