Wettelijk samenwonen

Beschrijving

Twee personen die een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van hun stad of gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten. Voor een gedetailleerde juridische uitleg neem je best contact op met een notaris.  
 
Opgelet, niet te verwarren met:
• Feitelijke samenwoning: je woont samen op hetzelfde adres, maar hebt geen gezamenlijke inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
• Officiële samenwoning: je hebt samen met andere personen een inschrijving op hetzelfde adres in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
• Samenlevingscontract: Dit is een vermogensrechtelijk contract dat afgesloten wordt bij een notaris. Hierin worden de afspraken vastgelegd die gemaakt worden met betrekking tot de samenleving en de goederen die daarbij gebruikt en gedeeld worden.
Indien een samenlevingscontract ondertekend wordt bij de notaris, wordt het contract niet meer opgenomen bij de verklaring wettelijke samenwoonst.
Het bestaan van een samenlevingscontract wordt niet meer geregistreerd in de bevolkingsregisters.

Burgerlijke staat?
 De 'wettelijke samenwoonst' is geen 'burgerlijke staat' en wordt vermeld op een individueel uittreksel uit het bevolkingsregister.
 De burgerlijke staat kan zijn:
• ongehuwd
• gehuwd
• echtgescheiden
• weduwe/weduwnaar

Voorwaarden


Je kan wettelijk samenwonen met een partner, een broer, een zus, een ouder of een kind of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • juridisch bekwaam bent om een contract af te sluiten,
 • niet gehuwd bent,
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Sinds 24 februari 2020 is er geen samenwoningsplicht meer bij het afleggen van een verklaring wettelijke samenwoonst.

Bedrag

Gratis

Benodigdheden

De identiteitskaarten van beide samenwonenden.
Heb je de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor alle verdere documenten.
Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan moet je zelf volgende (recente) documenten meebrengen:

 • een uittreksel uit de geboorteakte met aanduiding van de afstamming;
 • een attest van ongehuwde staat;
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent;
 • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent. 

Procedure 

Om wettelijk te kunnen samenwonen moet je een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen aan de hand van een schriftelijke verklaring bij de dienst burgerzaken. De ondertekening gebeurt door beide partners (geen volmacht mogelijk).

De verklaring bevat de volgende gegevens:

 • datum van de verklaring;
 • naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen;
 • gemeenschappelijke woonplaats;
 • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;
 • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt;


Bewijs van registratie:
De verklaringen van wettelijke samenwoning worden enkel opgenomen in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
De betrokkenen krijgen bij het ondertekenen van de verklaring een ontvangstbewijs. Dit bewijst dat er ooit een verklaring van wettelijke samenwoning ondertekend is, maar niet of het ondertussen al of niet ontbonden is.
Het enige bewijsstuk is een uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister met vermelding van de registratie.

Einde van de wettelijke samenwoonst?

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming;
 • via een éénzijdige schriftelijke verklaring door één van de samenwonenden die wordt afgelegd bij de dienst Burgerzaken (dit gebeurt via een gerechtsdeurwaarder - kosten ten laste van de aanvrager);
 • door huwelijk;
 • door overlijden van één van de partners.
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory