Zoeken

Home  /  Leven & welzijn  /  Burgerzaken  /  Identiteit  /  Elektronische identiteitskaart voor + 12 jarigen (eID - enkel voor Belgen)

Elektronische identiteitskaart voor + 12 jarigen (eID - enkel voor Belgen)

Beschrijving

Je identiteitskaart is het bewijs dat je bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Elke Belg wordt uitgenodigd vóór zijn twaalfde verjaardag of als hij op dat ogenblik nog over een geldige kids-ID beschikt, vóór de vervaldag van zijn kids-ID (ten laatste vóór zijn vijftiende verjaardag) om zijn identiteitskaart te komen aanvragen.
Met je identiteitskaart kun je ook je nationaliteit en identiteit bewijzen in het buitenland.
Vanaf de leeftijd van vijftien jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij jou te hebben.

Gegevens

In de elektronische identiteitskaart zit een microchip ingebouwd. Die chip bevat:
• een identificatiecertificaat waarmee je je identiteit kunt bevestigen wanneer je je eID in een kaartlezer stopt;
• een handtekeningcertificaat waarmee je een elektronische handtekening kunt plaatsen onder elektronische documenten. Je kunt de elektronische handtekening alleen gebruiken in combinatie met je persoonlijke pincode;
• je persoonsgegevens (die je ook op de kaart ziet); het adres van de houder staat enkel nog digitaal op de chip.

Geldigheid

• De identiteitskaart is 10 jaar geldig;
• De identiteitskaart voor jongeren van twaalf jaar tot achttien jaar is zes jaar geldig;
• De identiteitskaart voor mensen vanaf vijfenzeventig jaar is dertig jaar geldig;
• De kids-ID is 3 jaar geldig tot maximum de dag voor de vijftiende verjaardag (wie op zijn twaalfde verjaardag nog over een geldige kids-ID beschikt, hoeft pas over een geldige eID te beschikken op het ogenblik dat de geldigheidsduur van de kids-ID verlopen is).

Voorwaarden

Voor elke Belg vanaf twaalf jaar.

Bedrag

18,30 euro.
Je kunt cash en met bancontact betalen. Bij voorkeur verkiezen wij dat je met bancontact betaalt.

Benodigdheden

Bij de aanvraag van je elektronische identiteitskaart:
• je oproepkaart;
• een recente pasfoto die aan de voorwaarden van de fotomatrix voldoet. Opgelet: de foto op je identiteitskaart moet je identificatie mogelijk maken. Wanneer de foto op je identiteitskaart niet recent is, kan dit problemen opleveren bij identiteitscontroles, zeker als de gezichtsherkenning automatisch gebeurt zoals op bepaalde luchthavens. De foto van je vorige identiteitskaart voldoet dus niet aan de vereiste van een "recente pasfoto";
• je huidige identiteitskaart. Als je je identiteitskaart kwijt bent, of als de kaart vernietigd of gestolen is, breng dan het vervangingsattest van de politie of van dienst burgerzaken mee;
• vraag je je eerste identiteitskaart, dan brengt je ook je (vervallen) kids-ID mee of het vervangingsattest van de politie of van dienst burgerzaken;

Bij het afhalen van je elektronische identiteitskaart:
• je oude identiteitskaart of je vervangingsattest;
• de omslag met de codes die je thuis toegestuurd kreeg.

Uitzonderingen

Mensen ouder dan 75 jaar
De vrijstelling om de identiteitskaart te vernieuwen die vroeger bestond, vervalt omdat ook mensen ouder dan 75 jaar over een elektronische identiteitskaart moeten beschikken.
De geldigheid van de identiteitskaart voor mensen vanaf 75 jaar werd verlengd tot 30 jaar. Om de 10 jaar moeten de certificaten van de identiteitskaart wel worden vernieuwd zodat de elektronische identiteitskaart bruikbaar blijft.

Mensen die zich niet kunnen verplaatsen
Kun je je niet verplaatsen en heb je een uitnodiging ontvangen om een elektronische identiteitskaart aan te vragen, zorg dan voor een recente pasfoto en neem vervolgens contact op met de dienst burgerzaken.

Spoedprocedures bij hoogdringendheid

Bij hoogdringendheid of als je niet in aanmerking komt voor een voorlopige identiteitskaart voor het buitenland, kun je een elektronische identiteitskaart via een spoedprocedure (1 werkdag) met levering in de gemeente of via een spoedprocedure (1 werkdag) met levering in Brussel aanvragen.

Spoedprocedure met levering in de gemeente (1 werkdag)
voorbeeld met bestelling op maandag: bestelling burger voor 15u00 - dinsdag: levering burger na 14u00
bedrag: 116,80 euro

Spoedprocedure met levering in Brussel (1 werkdag)
voorbeeld met bestelling op maandag: bestelling burger voor 15u00 - dinsdag: je kunt je eID afhalen in Brussel bij de FOD Binnenlandse Zaken, Park Atrium, Koloniënstraat 11, (tel. 02 518 21 16) op de werkdag na de aanvraag van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 19u30 en op zaterdag van 8u30 tot 12u30 (opgelet! in periodes van collectieve sluiting kunnen de wachttijden niet gegarandeerd worden - zaterdagvoormiddag aanvragen (geen werkdag) -> aanvraag gaat in op maandag = dinsdag afhalen vanaf 8u30)
bedrag: 152,10 euro 

Aanvraag herdruk pin-pukcodes

Ben je je pin- en pukcodes verloren, dan kun je een herafdruk van je codes aanvragen. Je hoeft daarvoor niet persoonlijk naar een loket burgerzaken te komen, je kan je nieuwe codes online aanvragen via het SmartLoket van de gemeente. Binnen de 1 à 2 weken na je aanvraag komen de online-aangevraagde codes toe bij de dienst burgerzaken. Je wordt hiervan automatisch per email verwittigd.

Heb je al een reeds geactiveerde, nieuwe versie identiteitskaart (1.8) afgeleverd na 14.01.2020 dan kan je bij verlies of blokkering van je pincode meteen je afspraak maken om naar het loket te komen om je nieuwe pincode aan te maken. 

afbeelding1-fBjEB1

Procedure

Alle Belgen van 12 jaar of ouder krijgen een identiteitskaart uitgereikt door de gemeente van de hoofdverblijfplaats. Nadert de uiterste geldigheidsdatum van je identiteitskaart, dan moet je die tijdig laten vervangen. Enkele  maanden voor het einde van de geldigheidsperiode van je identiteitskaart start de dienst burgerzaken de vernieuwingsprocedure. Je ontvangt daarvoor een oproepkaart via de post.

Je meldt je met de oproepingskaart en andere benodigdheden aan bij de dienst burgerzaken
Een paar dagen na de aanvraag aan het loket ontvang je per post een omslag met je codes. 
Dit is de uitnodiging om je elektronische identiteitskaart af te halen en met je codes de certificaten (elektronische handtekening) te activeren. Je haalt je identiteitskaart af bij de dienst burgerzaken.

In de volgende gevallen moet je zelf een vernieuwing aanvragen:
• bij verlies, diefstal of beschadiging van je kaart;
• als je pasfoto niet meer gelijkend is;
• als je van naam, voornaam of geslacht wijzigt;
• na een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping;
• als je een kaart aanvraagt in een andere taal, voor zover je gevestigd bent in een gemeente die gemachtigd is om kaarten in de gekozen taal uit te reiken.

Regelgeving

De uitgebreide regelgeving omtrent elektronische identiteitskaarten is terug te vinden op de website van Binnenlandse Zaken - Instellingen en Bevolking