Zoeken

Home  /  Leven & welzijn  /  Burgerzaken  /  Identiteit  /  Voorlopige identiteitskaart voor -12 jarigen (enkel Belgen)

Voorlopige identiteitskaart voor -12 jarigen (enkel Belgen)

Beschrijving

Een voorlopig identiteitsbewijs voor -12 jarigen is een reisdocument ter vervanging van de Kids-ID dat uitzonderlijk wordt afgeleverd in bepaalde gevallen door de diensten van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking in Brussel. De geldigheidsduur van het voorlopig identiteitsbewijs is beperkt tot 2 maanden (of tot de houder 12 jaar is geworden).

Voorwaarden

Wanneer heeft jouw kind recht op een voorlopig identiteitsbewijs?
• Verlies of diefstal van het identiteitsdocument op de vooravond van een vertrek naar het buitenland;
- het verloren of gestolen identiteitsdocument moet nog minstens 1 maand geldig zijn;
- je kan - zelfs met de spoedprocedures - niet meer tijdig een identiteits- of reisdocument krijgen. De dienst burgerzaken moet de reisdocumenten controleren. Dat zal opnieuw gebeuren bij de aflevering van het voorlopig identiteitsbewijs in Brussel.
• Problemen bij het Rijksregister bij het aanmaken van jouw identiteitsdocumenten;
• Problemen met de PIN/PUK-brief. Hier moet de kids-ID maximaal 45 dagen vóór de aanvraag van het voorlopig identiteitsbewijs zijn aangevraagd.

Bedrag

Gratis

Benodigdheden

• Een pasfoto;
• Een attest van verlies, vernietiging of diefstal van de kids-ID. 

Procedure

De perso(o)n(en) die het ouderlijk gezag uitoefenen over het Belgisch kind, jonger dan twaalf jaar en ingeschreven te Zwalm, vragen een voorlopig bewijs van identiteit aan.

Wanneer kan je een voorlopige identiteitskaart aanvragen?
In geval van verlies, diefstal of vernietiging van jouw identiteitskaart op de vooravond van een vertrek naar het buitenland naar een land waar geen reispas vereist is. Indien je een reispas hebt, kan je gebruik maken van jouw reispas om naar dat land te reizen. Heb je geen geldige reispas, dan kan je een voorlopig identiteitsbewijs krijgen. De geldigheidsduur van het voorlopig identiteitsbewijs is beperkt tot 2 maanden (of tot de houder 12 jaar is geworden).
Er wordt wel aanbevolen het bewijs van vernietiging of verlies van jouw identiteitskaart bij de hand te houden. Je moet een nieuw identiteitsbewijs hebben aangevraagd.
Hou er rekening mee dat bepaalde vliegtuigmaatschappijen eisen dat jouw identiteitskaart of reispas nog minstens 3 of 6 maanden geldig moet zijn.

Waar is het voorlopig identiteitsbewijs geldig?
Het voorlopig identiteitsbewijs is slechts in een beperkt aantal landen geldig. Je kan ook steeds informatie inwinnen bij jouw reisbureau.
In België wordt de identiteit bewezen door het attest van verlies of vernietiging van uw kids-ID en het bewijs van inschrijving in de registers dat vermeldt dat de procedure om het bekomen van een kids-ID is ingezet.
Er wordt aanbevolen om het attest van verlies of van vernietiging van de identiteitskaart bij jouw voorlopig identiteitsbewijs of reispas te voegen.

Hoe vraag je een voorlopige identiteitskaart aan?
Je gaat naar het gemeentebestuur van jouw hoofdverblijfplaats. Daar controleert men de voorwaarden (zie hierboven). Het gemeentebestuur maakt voor jou een afspraak
Je gaat met
• het attest van verlies, diefstal of vernietiging van de identiteitskaart (afgeleverd door de dienst burgerzaken of de politie);
• een pasfoto;
naar de centrale diensten van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking (Federale Overheidsdienst  Binnenlandse Zaken - Park Atrium – Koloniënstraat 11, 1000 Brussel) om het voorlopige identiteitsbewijs af te halen. Je kan een voorlopig identiteitsbewijs afhalen van maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.
Na controle van de identiteit en de reisdocumenten wordt deze kaart jou gratis uitgereikt.

Inlevering van het voorlopige identiteitsbewijs
Bij jouw terugkeer uit het buitenland dien je de voorlopige identiteitskaart in te leveren bij het gemeentebestuur.

Alle verdere informatie kan je terugvinden op de website van de FOD Binnenlandse Zaken - Bevolking en Rijksregister