Zoeken

Home  /  Leven & welzijn  /  Burgerzaken  /  Overlijden  /  Afstand lichaam aan de wetenschap

Afstand lichaam aan de wetenschap

Beschrijving

Je kan na je dood een zeer waardevolle dienst bewijzen aan je medemensen, als je je lichaam afstaat "aan de wetenschap". Belangrijke resultaten in de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek zijn onder meer te danken aan het feit dat sommige mensen er bewust voor kiezen om na hun overlijden hun lichaam ter beschikking te stellen voor het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Voorwaarden

Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan je je lichaam aan de wetenschap schenken. Er is geen maximum leeftijdsgrens.

Procedure

Er bestaat geen reglementering over de te volgen procedure. Je lichaam afstaan aan de wetenschap moet je bij leven regelen. Je neemt contact op met een universitair centrum naar keuze waar geneeskunde wordt gedoceerd d.m.v. een eigenhandig, gedateerd en ondertekend document (wilsuiting). De kopie van het document bewaar je zelf, het origineel wordt verstuurd naar de universiteit. Informeer even op voorhand bij enkele instellingen omdat de documenten en de modaliteiten kunnen verschillen. Voorbeelddocumenten kan je ook terug vinden op de websites van de vernoemde universitaire instellingen.

De universiteit zal een ontvangstbewijs of een kaartje naar de gever sturen, dat bij de identiteitskaart wordt bewaard zodat verwanten of erfgenamen er kennis van kunnen nemen.

WAAR?
Vrije Universiteit Brussel - Faculteit Geneeskunde en Farmacie - ARTE
Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel 
tel. + 32 2 477 43 17
arte@vub.be
http://www.artevub.be
 
Vrije Universiteit Gent - Laboratorium voor Menselijke ontleedkunde en Embryologie
Campus UZ Gent B3, 4de verdieping
De Pintelaan 185, 9000 Gent
tel. + 32 9 332 51 92 of +32 9 264 53 07 http://lichaamsafstand.ugent.be/
 
Universiteit Antwerpen - Faculteit Geneeskunde - Prof. Dr. Guy Hubens
Lab. Experimentele Heelkunde en Anatomie - Anatomie en Embryologie
Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen
tel. + 32 3 265 33 90
 
Katholieke Universiteit Leuven - Vesaliusinstituut - Secretariaat Anatomie
Minderbroederstraat 12, 3000 Leuven
tel. + 32 16 33 66 81 http://med.kuleuven.be/Faculteit_Geneeskunde/english/anatomie/afstaan_lichaam
 
Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek
Agoralaan - Gebouw D, 3590 Diepenbeek
tel. +32 11 26 81 11 info@uhasselt.be