Zoeken

Home  /  Leven & welzijn  /  Burgerzaken  /  Overlijden  /  Laatste wilsbeschikking: de keuze voor crematie of begraving

Laatste wilsbeschikking: de keuze voor crematie of begraving

Beschrijving

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:
• of je opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie;
• volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden;
• in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (zowel in het Vlaams gewest als in het Waals gewest);
• in welk land je laatste rustplaats zal zijn;
• en of je een uitvaartcontract hebt. Dit zal in je verklaring worden opgenomen met de datum en het nummer van het contract en het ondernemingsnummer (KBO).

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Voorwaarden

Iedereen kan tijdens zijn leven een vrijwillige schriftelijke bekendmaking van zijn laatste wilsbeschikking over de wijze van lijkbezorging (begraving of verbranding) en uitvaartplechtigheid richten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. Personen onder de 16 jaar worden vertegenwoordigd.

Benodigdheden

• Je identiteitskaart.
• Je verklaring over de laatste wilsbeschikking, ingevuld en ondertekend.

Procedure

Hoe kan ik een laatste wilsbeschikking laten opstellen?
Je vult de laatste wilsbeschikking in, ondertekent het formulier en geeft het af bij de dienst burgerzaken.
De dienst burgerzaken registreert je laatste wilsbeschikking in het rijksregister.

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?

Je kan kiezen voor begraving of crematie. Wanneer je kiest voor crematie heb je volgende mogelijkheden:
• crematie en begraving as binnen begraafplaats;
• crematie en uitstrooiing as in strooiweide begraafplaats;
• crematie en bijzetting van de assen in een columbariumbegraafplaats;
• crematie en uitstrooiing as in Belgische territoriale zee;
• crematie en uitstrooiing as op andere plaats;
• crematie en begraving as op andere plaats dan begraafplaats: Dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders (of voogd) van een minderjarige. Op openbaar domein kan het niet, en als de locatie geen eigendom is van de overledene of zijn/haar nabestaanden, is de schriftelijke toestemming van de eigenaar vereist
• crematie en bewaring as op andere plaats dan begraafplaats: De nabestaanden kunnen, mits dezelfde toestemming dan bij de vorige manier, de assen ook bewaren.Bij het einde van deze bewaring moet de as worden uitgestrooid, begraven of bijgezet in het columbarium op de begraafplaats.

Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?
In de laatste wilsbeschikking kan je het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:
• geen ritueel;
• katholieke godsdienst;
• protestantse godsdienst;
• anglicaanse godsdienst;
• orthodoxe godsdienst;
• joodse godsdienst;
• islamitische godsdienst;
• vrijzinnige levensovertuiging;
• neutraal filosofische overtuiging.

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt eenmaal ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?
Het is steeds mogelijk om zelf wijzigingen aan je laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de dienst burgerzaken. Wanneer je de verklaring wijzigt, behoudt de ambtenaar van de burgerlijke stand enkel de recentste vermelding. Wanneer je ze volledig intrekt zonder nieuwe bepaling, wordt geen enkele informatie bewaard.
Je nabestaanden kunnen niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten je laatste wil nakomen.

Wat wanneer je verandert van hoofdverblijfplaats?

Bij verandering van hoofdverblijfplaats naar een andere gemeente, stuurt de bevoegde dienst je schriftelijke verklaring over de keuze van de manier van teraardebestelling, samen met je dossier, op naar de gemeente waar je je vestigt.
Mensen die geen aangifte doen naar een ander adres en die onvindbaar zijn voor de administratie, schrapt het college "van ambtswege" uit de registers. Van hen wordt geen enkele informatie bewaard.

Datzelfde geldt bij een verhuis naar het buitenland.

Mogen de nabestaanden na crematie de assen van een overledene zelf bijhouden?
De nabestaanden kunnen de assen ook bewaren. Maar bij het einde van deze bewaring moeten de assen worden:
• uitgestrooid;
• begraven;
• ofwel bijgezet in een urnenmuur op de begraafplaats.