Zoeken

Home  /  Leven & welzijn  /  Burgerzaken  /  Overlijden  /  Donatie menselijk lichaamsmateriaal na overlijden

Donatie menselijk lichaamsmateriaal na overlijden

Beschrijving

De huidige "verklaring van de wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen na overlijden" verdwijnt per 02.06.2020. In de plaats komt de "verklaring van donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden". In België bestaat een veronderstelde toestemming voor de donatie van menselijk lichaamsmateriaal (organen, weefsels en cellen). Dit betekent dat iedereen geacht wordt in te stemmen met de donatie van zijn lichaamsmateriaal na overlijden. 

De nieuwe "verklaring van donatie van menselijk lichaamsmateriaal” omvat voortaan vier beslissingen:

 • orgaandonatie voor transplantatie: organen van een donor na overlijden wegnemen voor transplantatie bij mensen die hierop wachten
 • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie: weefsels en cellen van een donor na overlijden wegnemen voor transplantatie bij mensen die hierop wachten
 • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen: lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit kan worden gehaald) van een donor na overlijden wegnemen om geneesmiddelen te maken
 • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek: lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit kan worden gehaald) van een donor na overlijden wegnemen voor wetenschappelijk onderzoek, zonder menselijke toepassing.
  Opgelet: dit soort donatie is verschillend van het afstaan van een lichaam aan de wetenschap (via de universitaire faculteiten geneeskunde) waar het lichaam integraal wordt afgestaan.

 Voor elke beslissing kunnen drie opties worden geregistreerd:

 • verzet
 • uitdrukkelijke toestemming
 • intrekking van een eerdere wilsverklaring
Burgers die hun wil terzake willen laten registreren kunnen hiervoor terecht bij de dienst burgerzaken van het gemeentebestuur maar vanaf 01.07.2020:

 • kan men zich ook registreren bij zijn/haar huisarts
 • kan men zich ook online via de website www.mijngezondheid.be registreren

Minderjarigen en personen die niet in staat zijn om hun wil alleen uit te drukken, moeten zich altijd naar hun gemeentebestuur begeven.

Voorwaarden

Iedere persoon die in het bevolkingsregister of langer dan zes maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven kan een wilsverklaring laten registreren. Zonder wilsverklaring is men standaard donor. Minderjarigen die bekwaam worden geacht (men mag aannemen vanaf de leeftijd van ongeveer 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen: uitdrukkelijk toestemmen of verzet aantekenen. Ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn kunnen voor de minderjarige enkel verzet aantekenen. Een meerderjarige die niet bekwaam is kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger, voorlopige bewindvoerder of bij gebreke daarvan een naaste verwant. 

Benodigdheden

• Ondertekend formulier voor donatie menselijk lichaamsmateriaal na overlijden.
• Identiteitskaart van de persoon die de aanvraag doet.

Meer informatie is terug te vinden op de website van Beldonor.


aanvraagformulier .pdf
(89,4 KB)