Zoeken

Home  /  Leven & welzijn  /  Burgerzaken  /  Overlijden  /  Overlijdensaangifte

Overlijdensaangifte

Beschrijving

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden. Je geeft een overlijden zo snel mogelijk na de vaststelling van het overlijden aan. De vaststelling van het overlijden gebeurt door een geneesheer. De aangifte wordt in vele gevallen door de begrafenisondernemer gedaan.

Benodigdheden

Bij de aangifte van het overlijden leg je volgende documenten voor:
• het attest van overlijden, opgemaakt door de geneesheer die het overlijden vaststelde;
• de identiteitskaart van de overledene;
• het rijbewijs van de overledene;
• het huwelijksboekje van de overledene (voor ongehuwde overledenen: het huwelijksboekje van de ouders);
• voor niet-inwoners van Zwalm: een attest inzake de laatste wilsbeschikking, afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats;
• voor begravingen buiten het Zwalmse grondgebied is een 'toelating tot begraven' nodig van het gemeentebestuur van het grondgebied waar de begraafplaats gelegen is.

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden breng je volgende bijkomende documenten mee:
• het proces-verbaal van een officier van de politie;
• de toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings.

Overlijdensakte

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een overlijdensakte op. Dit document is het officiële bewijsstuk van het overlijden.
Van deze overlijdensakte kan je ten allen tijde uittreksels aanvragen. Deze zijn vaak noodzakelijk bij administratieve formaliteiten.

Procedure

Op het moment van het overlijden
Indien er in jouw directe omgeving iemand overlijdt, verwittig je onmiddellijk een geneesheer die het overlijden vaststelt.
Bij voorkeur verwittig je hiervoor de huisarts. Is deze niet bereikbaar, dan kan je steeds een beroep doen op de dienst 100.
Indien het gaat om een gewelddadig, verdacht of niet vast te stellen overlijden, verwittig je de politie op het nummer 101 om de nodige vaststellingen te doen.
Artsen kunnen de blanco formulieren, waarop ze de vaststelling van het overlijden noteren, afhalen bij dienst burgerzaken.

De aangifte van het overlijden

Als een persoon overlijdt, moet dit worden aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. 
Je doet de aangifte zo snel mogelijk na het overlijden. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan na de aangifte toestemming geven voor begraving of crematie.
Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Maar je kan dit ook zelf doen. In dat geval zijn bloedverwanten, buren en vrienden hiervoor de meest aangewezen personen omdat zij de nodige inlichtingen omtrent de identiteit van de overledene kunnen verschaffen.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Administratieve afhandelingen


Denk eraan om de volgende personen of instellingen op de hoogte te brengen van het overlijden:
• bank;
• notaris;
• verzekeringsmaatschappij;
• ziekenfonds;
• huiseigenaar;
• watermaatschappij;
• leverancier van gas en elektriciteit;
•…