Zoeken

Home  /  Leven & welzijn  /  Burgerzaken  /  Reizen  /  Reispas of internationaal paspoort

Reispas of internationaal paspoort

Beschrijving

Reis je naar een land buiten de Europese Unie, dan is de kans groot dat je een officiële reispas moet kunnen voorleggen. Als inwoner van Zwalm kun je zo'n reispas aanvragen bij de dienst burgerzaken en in uitzonderlijke gevallen bij de loketten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Als volwassene heb je een geldige individuele reispas en eventueel een visum nodig om te reizen naar de meeste landen buiten de Europese Unie. Hier lees je welke reisdocumenten je nodig hebt voor het land van je bestemming. Je kunt ook contact opnemen met je reisagent of het consulaat of de ambassade van het land waar je heen reist.

Reis je naar de Verenigde Staten voor maximaal 90 dagen zonder visum, dan vraag je uiterlijk 72 uur voor je vertrek een ESTA (Electronic System for Travel Authorization) aan. Je hebt behalve je ESTA ook een reispas nodig om naar de Verenigde Staten te reizen.  

Voor de landen die lid zijn van de Europese Unie volstaat een Belgische identiteitskaart (voor een verblijf korter dan 3 maanden), een reispas is niet nodig.

De lijst van lidstaten die deel uitmaken van de Europese Unie vind je hier.

Reis je met een minderjarige, bekijk dan de webpagina "Reizen met minderjarigen" om te weten te komen welke documenten je nodig hebt.

Reizen naar een land buiten de EU

Ben je Belg en je reist naar een land buiten de Europese Unie?
Registreer je reis dan op travellersonline.diplomatie.be. Het duurt amper een paar minuten en is gratis!
Doet zich in je land van bestemming een ernstige crisis voor (natuurramp, politieke crisis, …), dan zal de FOD Buitenlandse Zaken je makkelijker kunnen informeren en helpen.

Benodigdheden

• 1 recente (minder dan 6 maanden oud) kleurenfoto die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix;
• je identiteitskaart;
• indien van toepassing: je vorige reispas indien deze minder dan 10 jaar oud is of het proces-verbaal van diefstal van de politie. Bij verlies van je reispas hoef je geen aangifte meer te doen bij de politie;
• ben je jonger dan 18 jaar, dan komt een ouder of voogd, die de toelating geeft, mee voor de ondertekening van het aanvraagformulier.

Bijzonderheden

Vanaf 01.01.2018 zijn de gemeenten en niet langer de diensten van de Provinciegouverneur verantwoordelijk voor de afgifte van paspoorten aan Belgen op doorreis (die ingeschreven zijn in de consulaire registers van een consulaire post in het buitenland), vluchtelingen, staatlozen en sommige categorieën van vreemdelingen
Belgen die ingeschreven zijn in het consulair bevolkingsregister en die op doorreis zijn in België kunnen een reispas aanvragen achtereenvolgens in:
- de gemeente van de laatste woonplaats in België (volgens het rijksregister)
- de gemeente van hun geboorteplaats (wanneer die volgens het rijksregister nooit in België hebben gewoond)
- een gemeente van keuze (wanneer die volgens het rijksregister noch in België geboren is, noch er ooit heeft gewoond)
Ook aan pasgeboren Belgen die nog niet ingeschreven zijn in een consulair bevolkingsregister, van wie de moeder in België aangekomen is voor de bevalling en waarvan de Belgische ouder(s) ingeschreven is/zijn in een consulair bevolkingsregister kan onder bepaalde voorwaarden een internationaal paspoort afgeleverd worden.
Een Belgisch reisdocument voor niet-Belgen is een reisdocument, in de vorm van een paspoortboekje, dat door de Belgische Staat wordt afgegeven aan een vreemdeling die:
- wettelijk in België verblijft
- geen nationaal paspoort of een ander reisdocument van de overheden van zijn land heeft
- en dat evenmin kan krijgen

Diefstal van je reispas
Diefstal van een reispas die minder dan 10 jaar oud is, geef je aan bij de politie. Dit is heel belangrijk, want het attest van aangifte van diefstal vervangt jouw oude reispas wanneer je een nieuwe aanvraagt.

Procedures, Leveringstermijnen en Modaliteiten

Je vraagt je nieuwe reispas persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken. Vraag je een reispas aan voor kinderen, dan moeten die, ongeacht hun leeftijd, aanwezig zijn bij de aanvraag.
 Opgelet!
• Gemeentebestuur Zwalm geeft ook biometrische reispassen uit, voorzien van een digitale foto, vingerafdrukken en een elektronische handtekening. De huidige niet-biometrische reispassen blijven geldig tot hun einddatum.
• De geldigheidsduur van reispassen voor meerderjarigen afgeleverd vanaf 15 juni 2014 werd opgetrokken van 5 naar 7 jaar. De reispassen voor minderjarigen blijven 5 jaar geldig.
• Je kunt je reispas niet verlengen. Als je oude reispas vervallen is, moet je een nieuwe aanvragen.

Reispas € 70,00
Reispas superspoed geleverd in de gemeente € 250
Reispas superspoed afgehaald in Brussel € 310

Reispas -18 € 40
Reispas -18 spoed € 220
Reispas superspoed -18 € 280