Reistoelating voor minderjarigen

Beschrijving

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop je als ouder toelating geeft aan je minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).
Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Voorwaarden

Een minderjarig kind reist alleen of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) naar het buitenland.

Benodigdheden

• De identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft (ouder of bevoegde voogd).
• Indien de aanvraag gedaan wordt door de voogd van de minderjarige, dan brengt deze ook een bewijs van ouderlijke macht mee.

Procedure

Een van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de dienst burgerzaken.
Het land van bestemming, de reisperiode en de begeleider(s) worden op het document ingevuld.
 
De handtekening van de aanvrager zal worden gewettigd.
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory