Zoeken

Home  /  Leven & welzijn  /  Burgerzaken  /  Reizen  /  Tweede reispas

Tweede reispas

Beschrijving

In bepaalde gevallen kan iemand een tweede reispas aanvragen. Deze tweede reispas staat volledig los van de eerste. Het betreft een nieuwe reispas met een andere afgiftedatum.

Voorwaarden

Er zijn 2 situaties waarin iemand een tweede reispas kan aanvragen:

• Indien een landgenoot een visum nodig heeft voor een bepaald land vraagt hij dit aan bij het Consulaat of de Ambassade van het betreffende land. Het kan soms gebeuren dat deze Ambassade of dit Consulaat de reispas wenst in te houden voor enkele dagen (minimum 5 werkdagen). De reispas wordt in dit geval geblokkeerd en de eigenaar kan ondertussen geen andere reis maken tenzij hij een tweede reispas bezit.
Wil je onder deze voorwaarde een tweede reispas aanvragen, dan moet je één van beide onderstaande bewijsstukken voorleggen:
◦ een werkgeversattest of een attest van een ambassade of consulaat van een land van bestemming dat stelt dat tijdens de behandeling van de visumaanvraag de originele reispas (en niet een kopie) gedurende meer dan 5 werkdagen op de ambassade of het consulaat moet blijven.
 OF
◦ minstens 4 visa van één of meerdere landen, afgegeven in het afgelopen jaar, in de reispas van de aanvrager.

• Indien een landgenoot wil of moet reizen naar een land dat niet toelaat dat visa of grensoverschrijdende stempels van andere landen in de reispas staan.
Het is belangrijk dat in het voor te leggen werkgeversattest de landen naar waar je wilt reizen duidelijk vermeld staan en dat je, indien mogelijk, een kopie bijvoegt van de visa of grensoversschrijdingsstempels in de nog geldige reispas die een probleem zouden kunnen opleveren voor een visum of om toegang te verkrijgen tot een ander land. In beide gevallen mag het gemeentebestuur ambtshalve de aanvraag van een tweede reispas met een geldigheid van 7 jaar toestaan.

Bedrag

• Minderjarige: 40 euro (gewone procedure) of 220 euro (spoedprocedure).
• Meerderjarige: 70 euro (gewone procedure) of 250 euro (spoedprocedure).
Je kunt cash en met bancontact betalen. Bij voorkeur verkiezen wij dat je met bancontact betaalt.

Benodigdheden

• 1 recente (minder dan 6 maanden oud) kleurenfoto die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix;
• jouw identiteitskaart;
• een gemotiveerde en ondertekende brief (van de werkgever). Deze brief vermeldt de fundamentele noodzaak om een tweede paspoort te hebben om bepaalde reizen te maken;
• Eerste reispas of een attest waaruit blijkt dat de eerste reispas gedurende meer dan vijf werkdagen op een ambassade of consulaat moet blijven.

BELANGRIJK:
Wie beschikking heeft gekregen over twee reispassen, dient erover te waken zich steeds met één en dezelfde reispas (de reispas waarin het binnenkomst- en verblijfsvisum of de binnenkomststempel staat) naar en in een vreemd land te begeven en te bewegen. De voorlegging van de verkeerde reispas aan de plaatselijke overheid kan de houder in ernstige problemen brengen.