Zoeken

Home  /  Leven & welzijn  /  Burgerzaken  /  Uittreksels en afschriften – allerlei  /  Personenlijsten en statistieken

Personenlijsten en statistieken

Beschrijving

Openbare overheden of instellingen die hiertoe wettelijk bevoegd zijn, kunnen personenlijsten en statistieken uit het bevolkingsregister opvragen. Concreet gaat het om instellingen met een lokale activiteit of takenpakket, dat echter te beperkt is om toegang tot het Rijksregister te krijgen.

Voorwaarden

Enkel openbare overheden of instellingen die hiertoe wettelijk bevoegd zijn, kunnen personenlijsten en statistieken uit het bevolkingsregister opvragen. Particulieren kunnen deze gegevens niet krijgen.

Afwijkingen
• Instellingen van Belgisch recht met taken van algemeen belang die niet op naam van iemand persoonlijk aangewezen zijn door de koning. Het gaat dus om rechtspersonen naar publiekrecht of naar privaatrecht, die een caritatieve, culturele of wetenschappelijke doelstelling hebben, met uitsluiting van alle instellingen die een winstgevend doel nastreven. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt hier over de gegrondheid van de aanvraag.
• Buitenlandse overheden, na akkoord van de minister van Binnenlandse Zaken.
• Politieke partijen, voor verkiezingsdoeleinden. Dit is beperkt tot een periode van 6 maanden voor een gewone verkiezing en 40 dagen voor een buitengewone verkiezing (enkel lijsten van kiesgerechtigden en beperkt tot de informatie die voorkomt op de kiezerslijsten: naam, voornaam, geboortedatum en adres).
• Opiniepeilingsinstellingen erkend door de minister van Economische Zaken.

Je mag de lijsten niet gebruiken voor andere zaken dan degene waarvoor je ze aanvroeg. Je mag de gegevens ook niet aan derden verstrekken.

Bedrag

Gratis

Procedure

Je schrijft een brief met je motivering, het doel van de gevraagde gegevens en welke gegevens je wilt verkrijgen naar het college van burgemeester en schepenen.
Na eventuele toestemming wordt de lijst je toegestuurd.