Zoeken

Home  /  Leven & welzijn  /  Burgerzaken  /  Uittreksel uit het strafregister

Uittreksel uit het strafregister

Beschrijving

Een uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin je eventuele strafrechterlijke verleden staat. Het uittreksel vermeldt enkel effectief uitgesproken vonnissen.

Er zijn drie modellen:

 • Model 1 (art. 595 van het Wetboek van Strafvordering)
  Dit is het basisgetuigschrift. Het wordt afgeleverd voor activiteiten waar geen wettelijke voorwaarden aan vasthangen.
 • Model 1 (art. 596-1 van het Wetboek van Strafvordering)
  Dit wordt afgeleverd voor een activiteit of beroep waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd. Dit uittreksel heb je onder andere nodig in het kader van een drankvergunning, een wapenvergunning, sportschieten, taxichauffeur, vastgoedactiviteit, ...
 • Model 2 (art. 596-2 van het Wetboek van Strafvordering)
  Dit uittreksel wordt afgeleverd voor activiteiten met jongeren en kinderen. Het gaat om activiteiten die vallen onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.

Let op!
De Federale Overheidsdienst Justitie waarschuwt voor dubieuze websites die voor jou, tegen betaling, een uittreksel uit het strafregister aanvragen.
Doe dat niet! Vraag je uittreksel uit het strafregister enkel op de website van de gemeente Zwalm aan. Het is altijd gratis.

Lees het persbericht van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Voorwaarden

Iedere inwoner van de gemeente Zwalm kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen voor zichzelf mits duidelijke opgave van de reden waarvoor het uittreksel moet dienen.

Iedereen kan met een geldige volmacht een uittreksel opvragen en afhalen. De volmacht moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend zijn, de reden van aanvraag en de naam van de gemachtigde vermelden.
Openbare overheden kunnen in bepaalde gevallen een uittreksel aanvragen.

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

Is de aanvraag voor jezelf?
Breng je identiteitskaart mee.

Is de aanvraag voor iemand anders?
Breng een geldige volmacht, uw identiteitskaart en een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever mee.

Uitzonderingen

Personen die in het buitenland verblijven

Personen die in het buitenland verblijven kunnen een uittreksel aanvragen per brief (FOD Justitie, Centraal Strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel) of via mail (strafregister@just.fgov.be).

Procedure

 

Je vraagt het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

 

Je hebt verschillende mogelijkheden om een uittreksel uit het strafregister aan te vragen:

 
 • online via het SmartLoket van de gemeente, in meeste gevallen (uitgezonderd model 2 - advies politie vereist!) kan je het uittreksel onmiddellijk downloaden
 • aan de loketten van de dienst burgerzaken
 • per mail
 • telefonisch
 

Geldigheid

 

Een uittreksel uit het strafregister is 1 maand geldig. Je kunt het enkel gebruiken voor de activiteit waarvoor het werd afgeleverd.