Zoeken

Home  /  Leven & welzijn  /  Burgerzaken  /  Verkiezingen

Verkiezingen

In België kunt u deelnemen aan vijf verschillende verkiezingen:
Europese verkiezingen, federale verkiezingen, regionale verkiezingen, provinciale verkiezingen en gemeentelijke verkiezingen 

De laatste verkiezingen vonden plaats op zondag 26 mei 2019 (federale, regionale en Europese verkiezingen). 
De eerstvolgende verkiezingen worden gehouden op 

  • 9 juni 2024: Europese verkiezingen, kamer, gewest- en gemeenschapsverkiezingen
  • 13 oktober 2024: provincie, gemeenteraad en districtsraadverkiezingen

Op de website van de Dienst Verkiezingen (FOD Binnenlandse Zaken) vindt u alle informatie over federale, regionale en Europese verkiezingen alsook de federale kieswetgeving.

Op Vlaanderenkiest.be, de verkiezingssite van het Agentschap Binnenlands Bestuur, vindt u alle informatie over de lokale en provinciale verkiezingen alsook het Vlaamse kiesdecreet.