Verkiezingen

In België kunt u deelnemen aan vijf verschillende verkiezingen:
Europese verkiezingen, federale verkiezingen, regionale verkiezingen, provinciale verkiezingen en gemeentelijke verkiezingen 

De laatste verkiezingen vonden plaats op zondag 26 mei 2019 (federale, regionale en Europese verkiezingen). 
De eerstvolgende verkiezingen worden (normaalgezien) gehouden in 2024.

Op de website van de Dienst Verkiezingen (FOD Binnenlandse Zaken) vindt u alle informatie over federale, regionale en Europese verkiezingen alsook de federale kieswetgeving.

Op Vlaanderenkiest.be, de verkiezingssite van het Agentschap Binnenlands Bestuur, vindt u alle informatie over de lokale en provinciale verkiezingen alsook het Vlaamse kiesdecreet.
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory