Zoeken

Home  /  Leven & welzijn  /  Onderwijs  /  Cultuuraanbod voor de scholen

Cultuuraanbod voor de scholen

Kunst- en cultuureducatie voor de Zwalmse schoolkinderen

De cultuur- en jeugddienst van het lokaal bestuur Zwalm presenteren jaarlijks een ruim cultuuraanbod voor de schoolgaande kinderen in onze gemeente. Minstens één culturele voorstelling per kind per schooljaar is de beleidsdoelstelling. Het versterken van cultuureducatie, kritische beleving en expressie zijn daarvoor de motieven. Zij staan ook verankerd in de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid die een groot belang hechten aan cultuureducatie voor alle leeftijden. Kinderen in contact brengen met kunst en professionele theatervoorstellingen zijn daartoe uitstekende instrumenten.
Onze regio ligt niet dik bezaaid met cultuurcentra en kunstencentra die een regionaal cultuureducatief aanbod hebben. Onze scholen worden dus met weinig aanbod voor hun leerlingen geconfronteerd of moeten al grote verplaatsingen met de bus maken. De gemeente Zwalm brengt daarom cultuur naar de eigen scholen en ondersteunt zo de scholen in het behalen van de eindtermen ‘muzische vorming’.
Doorheen het schooljaar worden de scholen uitgenodigd om deel te nemen aan onder meer theater- of muziektheatervoorstellingen, creatief atelier voor het 4de leerjaar, leesversterkende programma's in de bib,...