Zoeken

Home  /  Leven & welzijn  /  Onderwijs  /  Schooltoelages, schooltoeslag en studietoelage

Schooltoelages, schooltoeslag en studietoelage

Schoolkosten

Heb je een bescheiden inkomen en heb je moeilijkheden met het bekostigen van schoolmateriaal, schoolrekeningen, warme schoolmaaltijden en schooluitstappen? Maak dan een afspraak met onze Sociale Dienst. Een maatschappelijk werker onderzoekt dan jouw sociale en financiële situatie. Indien je beperkte financiële middelen hebt, kom je mogelijks in aanmerking voor een financiële tussenkomst. 

Schooltoeslag 

Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het gezinsinkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
Je ontvangt de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket tussen september en december.
 

Studietoelage

De kosten om verder te studeren, kunnen hoog oplopen. Om iedereen de kans te geven om hoger onderwijs te volgen, geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage. Om een toelage te ontvangen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze kan je nakijken op www.studietoelagen.be.