Leefloon (recht op maatschappelijke integratie)

Voor wie?

Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn:

 1. - Belg zijn
  - of onderdaan van de Europese Unie
  - of staatloos zijn
  - of erkende vluchteling zijn
  - of als vreemdeling in het bevolkingsregister zijn ingeschreven
 2. - meerderjarig zijn
  - of minderjarig zijn en ontvoogd door huwelijk
  - of minderjarig zijn, ongehuwd en één of meerdere kinderen hebben
  - of minderjarig en zwanger zijn
 3. - zijn gewoonlijke en werkelijke verblijfplaats in België hebben
 4. - ontoereikende bestaansmiddelen hebben
 5. - werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen onmogelijk is

Het recht op maatschappelijke integratie kan leiden tot een tewerkstelling of het leefloon.

Wat kost het?

De dienstverlening van het OCMW is gratis.

Wat meebrengen?

 • je identiteitskaart;
 • je rekeningnummer;
 • bewijs van inkomsten van àlle gezinsleden, ingeschreven op hetzelfde adres;
 • documenten van je vakbond of hulpkas, werkgever, ziekenfonds, RVA ...

Wat zijn de stappen?

De maatschappelijk werkster voert het sociaal onderzoek uit, de beslissing wordt genomen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in de maandelijkse zitting.

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (leefloon).

 Zuidlaan 36
9630 Zwalm
sociale.dienst@zwalm.be
T 055 49 91 91 

Al onze diensten werken enkel na afspraak. Een afspraak maak je via de centrale infolijn
(T 055 49 91 91).

De dienst blijft wel op onderstaande uren telefonisch beschikbaar:
maandag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
dinsdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
woensdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
donderdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u. - 17.30 tot 19.30 u. 
vrijdag: 9 tot 12 u.
Opgelet: tijdens de maanden juli en augustus is de sociale dienst niet bereikbaar op donderdagavond 
 

            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory