Juridisch advies

De Commissie voor Juridische Bijstand (CJB) organiseert wekelijks 2 zitdagen waar iedereen een gratis juridisch advies kan bekomen van een advocaat (ook telefonisch).
Men kan er een antwoord krijgen op vragen zoals :
- hoe moet ik reageren op een aangetekende brief;
- een deurwaarder legt beslag op mijn bezittingen;
- wij hebben echtelijke moeilijkheden en willen scheiden;
- wat zijn mijn rechten/plichten als ouder/kind.

Voor dit gratis advies kan je elke dinsdag en donderdag van 10 tot 12 u. (behalve in juli en augustus) terecht in:

Het Justitiehuis
Lappersfort 1, 9700 OUDENAARDE
(nabij de Grote Markt – zijstraat Einestraat)
Tel.  055 31 21 44          
Fax. 055 30 11 20
Of telefonisch contact opnemen met de advocatenlijn : 055 31 21 44
justitiehuis.oudenaarde@just.fgov.be
CBJ.pdf
(127,11 KB)