Rechtenverkenner

Sinds juni 2006 bestaat de website www.rechtenverkenner.be. Deze biedt de mogelijkheid om sociale voordelen en tegemoetkomingen op te zoeken. De website bundelt premies en tegemoetkomingen die verband houden met de sociale grondrechten op federaal en Vlaams niveau.