Zoeken

Home  /  Leven & welzijn  /  Sociale dienstverlening  /  Zorg voor kinderen en ouders  /  Ontwikkeling en revalidatie

Ontwikkeling en revalidatie

vzw Centrum voor Ambulante Revalidatie ‘Wegwijs’
Adres: Welzijnstraat 75-77 9620 Zottegem
Telefoon: 09 360 28 81
Fax: 09 360 89 93
E-mail: info@reva-wegwijs.be
Werking: Onderzoek en behandeling (multidisciplinair) van kinderen, jongeren en volwassen met beperkingen in hun dagelijks leven thuis, op school...
We richten ons op kinderen en jongeren met:
- gehoorstoornissen
- verstandelijke beperking
- autisme spectrumstoornis
- ADHD
- complexe leerstoornissen/taalstoornissen
- motorische ontwikkelingsstoornissen
- NAH
Ook volwassenen met gehoorstoornissen en NAH kunnen bij ons terecht voor een multidisciplinaire revalidatiebehandeling.
Aanwezige disciplines: artsen (pediater, nko-artsen, neuropsychiater), psychologen, maatschappelijk assistenten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en audiologen.
Aanmelding: telefonisch of persoonlijk bij de maatschappelijk assistent.
Voorwaarden: in orde zijn met de ziekteverzekering + verwijsbrief van arts.

Comité voor bijzondere jeugdzorg Oudenaarde
Adres: Doornikse Heerweg 136 9700 Oudenaarde
Telefoon: 055 23 05 20
Wanneer ouders het gevoel hebben om welke reden dan ook, de opvang van de kinderen niet meer alleen aan te kunnen, kunnen ze beroep doen op het Comité Bijzondere Jeugdzorg (CBJ). Ouders kunnen er met een consulent hun situatie bespreken.
Wanneer het CBJ van mening is dat er sprake is van een problematische opvoedingssituatie kan er hulp voorgesteld worden.Deze kan gaan van opvoedingsbijstand door een thuisbegeleidingsdienst, tot zelfs tijdelijke plaatsing van de kinderen in een pleeggezin of home. Het bepalen van de hulp gebeurt in overleg met en mits toestemming van de ouders.

Ter Eecken
Adres: Vlaanderenstraat 2 9700 Oudenaarde
Telefoon: 055 33 49 61
Fax: 055 33 49 99
Website: www.rctereecken.be
Algemeen: multidisciplinaire revalidatie (ambulant)
Aanwezige disciplines: logopedie, ergo, kine, psychologisch, sociaal, medisch, audiologisch
Aanmeldingswijze: telefonisch of mondeling bij maatschappelijk werker.
Voorwaarden: goedkeuring adviseur mutualiteit.
Doelgroep: ontwikkelings- en leergestoorde kinderen (stotteren, hyperactiviteit, mentale handicap, autisme, concentratiestoornissen)
 
Behandeling in een privé-praktijk
Deze therapieën worden uiteraard ook aangeboden door therapeuten die een eigen praktijk hebben.
Je kan via jouw huisarts meer informatie verkrijgen.