Slachtbewijs

Algemeen

Aangifte- en registratieverplichting voor het slachten van runderen, schapen, geiten, herten, varkens, paarden, gevogelte, konijnen en wild.

Iedereen die een slachting voor particulier gebruik wil (laten) uitvoeren, moet beschikken over een registratienummer. De registratie is éénmalig en gebeurt door de dienst milieu op het gemeentehuis. Onder een slachting voor particulier gebruik wordt verstaan: het vlees zal uitsluitend dienen voor eigen gebruik van de eigenaar van het dier, ongeacht of het dier voor het slachten gehouden werd door een professionele veehouder of door iemand die dit als hobby doet.

Thuisslachtingen

Schapen, geiten, herten, varkens, gevogelte, konijnen en wild mogen buiten het slachthuis, dus thuis geslacht worden. De aanvrager dient zich éénmalig te laten registreren via de dienst milieu. Bij elke thuisslachting voor particulier gebruik moet een slachtbewijs aangevraagd worden op het gemeentehuis. De aanvraag gebeurt ten laatste 2 werkdagen en ten vroegste 10 dagen voor het slachten. Voor een particuliere slachting van gevogelte, konijnen en wild is geen slachtbewijs vereist.

Slachthuis

Het slachten van runderen en paarden moet in het slachthuis gebeuren. (De slachting van schapen, geiten, herten, varkens, gevogelte, konijnen en wild mag in het slachthuis gebeuren.) Hiervoor kan de gemeente geen slachtbewijs afleveren. Men dient zich enkel éénmalig te laten registreren via de dienst milieu. Eens men het registratiebewijs ontvangen heeft, kan de aanvrager zich daarna bij elke slachting rechtstreeks aanmelden aan het slachthuis, een trip naar het gemeentehuis is dan overbodig.

Wat is een beslagnummer en wat is een registratienummer?

Iedereen die dieren houdt (professioneel of hobby) moet dit laten registreren bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen via het veeportaal (voor runderen, varkens, schapen, geiten en herten ongeacht het aantal stuks, voor pluimvee vanaf bepaald aantal stuks).

  • De plaats waar de dieren worden gehouden, krijgt een identificatienummer, dit is het beslagnummer (8 cijfers). Voor de inschrijving bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen en het beslagnummer kan men terecht bij www.dgz.be.
  • De persoon die toezicht houdt op de dieren (de veehouder zelf) krijgt eveneens een nummer, dit is het registratienummer (9 cijfers). Het registratienummer wordt gebruikt voor de aangever van een particuliere slachting. Men dient zich éénmalig te laten registreren bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Voor de registratie of een bewijs ervan kan men terecht bij de dienst milieu of bevolking op het gemeentehuis.

Wat kan je meebrengen?

Eventueel beslag- of registratienummer

Wat krijg je?

Registratienummer en slachtbewijs

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory