Arbeidskaart

Niet-Belgen moeten in principe een arbeidskaart bezitten, als ze in België tewerkgesteld worden in loondienst. Er bestaan echter heel wat uitzonderingen waarbij niet-Belgen zijn vrijgesteld van een arbeidskaart. Zij mogen werken zonder arbeidskaart. 

Wie geniet die vrijstelling?

• Alle unieburgers (= personen met nationaliteit van lidstaat Europese Unie of Europese Economische Ruimte) en hun gezinsleden.
• Echtgenoot of partner van een Belg (mits bezit van Attest van Immatriculatie of elektronische verblijfskaart)
• Alle niet-Belgen met een permanente verblijfsvergunning (= elektronische verblijfskaart type B of C of D of F of F+)
• Voor andere niet-Belgen vrijgesteld van een arbeidskaart zie: www.werk.be > online diensten > arbeidskaart en vergunningen > werknemers buitenlandse nationaliteit > vrijstellingen

Hoe aanvragen en verkrijgen?

De aanvraag gebeurt via de dienst economische migratie (Vlaamse overheid) die beslist over de toekenning van een arbeidskaart.
Er zijn 3 soorten arbeidskaarten: type A, B en C. Naargelang de soort wordt de aanvraag ervan ingediend door de werkgever of werknemer via standaardformulieren:
• Je kan de nodige formulieren verkrijgen bij de provinciale Dienst Economische migratie. Je kan de formulieren ook downloaden via www.werk.be > online diensten > arbeidskaart en vergunningen > werknemers buitenlandse nationaliteit > algemene informatie > formulieren.
• Vervolgens ga je met een van die formulieren (= "inlichtingenblad voor buitenlandse werknemer") naar de dienst burgerzaken. Het inlichtingenblad moet vooraf zo volledig mogelijk ingevuld zijn.
• Het volledige aanvraagdossier wordt ingediend bij de provinciale dienst economische migratie.

Bij een positieve beslissing nodigt de dienst burgerzaken je uit om de arbeidskaart te komen ophalen. Bij een negatieve beslissing ontvang je een aangetekend schrijven van de dienst economische migratie.
Vernieuwingen van arbeidskaarten moeten ook bij de dienst Economische migratie tijdig aangevraagd worden.

             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory