Beroepskaart

Niet-Belgen moeten in principe een beroepskaart bezitten, als ze in België een zelfstandige activiteit wensen uit te oefenen. Er bestaan echter heel wat uitzonderingen waarbij niet-Belgen zijn vrijgesteld van een beroepskaart. Zij mogen werken zonder beroepskaart.  

Wie geniet die vrijstelling?
 
• Alle unieburgers (= personen met nationaliteit van lidstaat Europese Unie of Europese Economische Ruimte) of onderdanen van Zwitserland en sommige van hun gezinsleden; 
• Echtgenoot van een Belg en sommige van hun gezinsleden;
• Alle niet-Belgen met een permanente verblijfsvergunning (= elektronische verblijfskaart type B of C of D of F of F+); 
• In België erkende vluchtelingen;
• Voor andere niet-Belgen vrijgesteld van een beroepskaart zie:  ◦www.economie.fgov.be > onderneming & zelfstandigen > marktreglementering > economische vergunningen > beroepskaart voor vreemdelingen> wie is vrijgesteld?
http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/arbeidskaarten-beroepskaart/beroepskaart-voor-zelfstandigen

Hoe aanvragen en verkrijgen?

Zowel de aanvraag als de aflevering van beroepskaarten gebeurt via een erkend ondernemingsloket.

             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory